Bir firmanın faaliyetini sürdürmek için kullandığı gerekli eşyanın tümüne sabit kıymet denir. Sabit kıymetlerin şirketin mal varlığı arasında gösterilmesi, KDV hesabının yapılması veya alınıp satılması diğer mallara göre farklılık gösterir. Bu yüzden de sabit kıymetlerin ayrıca takip edilmesi gerekir.

Firmaya sabit kıymet olarak alınan bir malın her yıl belli bir yüzdesi amortisman olarak ayrılır. Amortisman malın eskimesi, yıpranması ya da ömrünün azalması nedeniyle değerinin düşürülmesi olarak tanımlanabilir. 

Amortisman uygulaması normal amortisman ve azalan bakiyeler olmak üzere iki şekilde yapılır. Her iki yöntemle de amortisman uygulanabilir ve yeniden değerleme yapılabilir.

Elde bulunan ya da satın alınan her sabit kıymet için bir malzeme kartı açılır. Sabit kıymete ait bilgiler kart üzerinden girilir. Sabit kıymetlere ait işlemler ise fiş satırlarında sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Sabit Kıymet Modülünü kullanarak,

  • sabit kıymetlerinizi ayrı malzeme kartları ile tanımlayabilir,
  • amortisman işlemlerinizi yapabilirsiniz.