Sabit kıymet amortisman toplamlarının özet olarak alındığı rapordur. Sabit Kıymet program bölümünde Sabit Kıymet Raporları menüsü altında yer alır. Rapor yıllık olarak alınır. Toplamların alınacağı yıl, Yıl filtre satırında belirtilir. Amortisman Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme Şekli

Koda Göre / Açıklamaya Göre

Raporlama Yılı

Yıl girişi

Raporlama Ayı

Ay seçenekleri

Sabit Kıymet Kodu

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Statüsü

Kullanımda / Kullanım Dışı

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup / Aralık

Sabit Kıymet Tipi

Grup / Aralık

Üretici Kodu

Grup / Aralık

Kayıt Kodu

Listelenecek / Listelenmeyecek

Satınalma Tarihleri

Başlangıç / Bitiş

Amortisman Süresi Dolanlar

Listelenecek / Listelenmeyecek

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Yeniden Değerleme Ayrımı

Değerlemeye Tabi Olanlar / Değerlemeye Tabi Olmayanlar

Amortisman Tablosu

Esas / Alternatif / TFRS

Gider Kalemleri Listelensin

Evet / Hayır