Alternatif enflasyon muhasebesi parametrelerinin güncellendiği seçenektir. Sabit Kıymet program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Güncelleme işlemi ile amortisman süre ve oranları toplu olarak güncellenir. Alternatif enflasyon muhasebesi parametre güncelleme işleminin ne şekilde yapılacağının belirlendiği filtre seçenekleri şunlardır: 

Filtre

Değeri

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Kayıt Kodu

Grup/Aralık

Satınalma Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Amortisman Süresi

Değişecek/Değişmeyecek

Yeni Amortisman Süresi

Yeni amortisman süre girişi

Amortisman Oranı

Değişecek/Değişmeyecek

Yeni Amortisman Oranı

Yeni amortisman oranı girişi

Kıst

Evet/Hayır/Değişmeyecek

Filtre satırlarında yapılacak belirlemelerden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve güncelleme işlemi başlatılır. İşlem sonunda enflasyon muhasebesi parametreleri, filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sabit kıymetler için güncellenir.