Amortisman tabloları yıllık dönemler itibarıyla hazırlanır ve sabit kıymete uygulanan amortismanı, yeniden değerlemeleri ve bunlarla ilgili diğer bilgileri gösterir. Amortisman ve yeniden değerleme tabloları sabit kıymet kayıtlarına bağlı olarak çalışır. Tablo kayıt penceresinden kaydedilen değerler yanında alternatif parametre değerleri ile de alınır. Amortisman ve değerleme tablosu sabit kıymet kayıtları listesinde; Amortisman tablosu, Amortisman Tablosu (Alternatif), Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi), Amortisman Tablosu (Alternatif Enflasyon Muhasebesi), Amortisman Tablosu (TFRS) seçenekleri ile alınır.

Tablo İşlemleri

Amortisman tablosu üzerinde sağ fare düğmesi menü seçenekleri ile amortisman hesapları istenen yöntem üzerinden yerel ve dövizli tutarları ile alınabilir. Sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler şunlardır:

Hesapla: Seçilen yöntem üzerinden amortisman hesaplarının yapılmasında kullanılır. Açılan pencereden hesaplamanın hangi yıldan başlayacağı belirlenir.

Yöntem Değiştir: Normal ve Azalan Bakiyeler olmak üzere iki seçeneklidir. Sabit kıymet kartında girilen yöntem üzerinden amortisman hesapları hesaplanır. Diğer yöntem üzerinden hesaplamaların yapılması için "Yöntem Değiştir" seçeneği kullanılır ve amortisman tablosu seçilen yöntem üzerinden alınır.

Kayıtlı Giderler: Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymete ait giderler amortisman tablosu üzerinde ilgili satırda Kayıtlı Giderler seçeneği ile işlenir. Daha sonraki kullanımlarda sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirilen giderler Kayıtlı Giderler penceresine otomatik olarak gelecektir. Değerlemeye tabi olan ve olmayan kayıtlı giderler ilgili satırda TL ve raporlama dövizi tutarları ile yer alır.

Yerel/Dövizli Tablo: Amortisman tablosunun yerel ve sistem dövizi üzerinden alınmasında kullanılır.

Amortisman tablosunda dönemsel değerler muhasebeleştirilebilmektedir.

Amortisman tablosunda, entegrasyonu yapılacak satır üzerinde F9 menüsünde yer alan "Muhasebeleştir" seçeneği ile muhasebeleştirme filtrelerinin verileceği pencereye ulaşılır. Muhasebeleştirme filtrelerinde, oluşacak muhasebe fişinin tarihi öndeğer olarak günün tarihi gelmekte,  kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Amortisman tablosu satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Muhasebeleşme İşareti Koy" seçeneği ile satırlara muhasebeleşmiş statüsü verilebilmektedir.