Sabit kıymet mizanı, sabit kıymet işlem toplamlarının alındığı rapordur. Sabit Kıymet program bölümünde Sabit Kıymet Raporları menüsü altında yer alır. Mizan raporunda her sabit kıymete ait toplamlar ayrı ayrı yer alır. Sabit Kıymet Mizanı filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme Şekli

Koda Göre/Açıklamaya Göre

AmbarlarGrup/Aralık

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Statüsü

Kullanımda/Kullanım Dışı

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Tipi

Grup/Aralık

Üretici Kodu

Grup/Aralık

Amortisman Süresi Dolanlar

Listelenecek/Listelenmeyecek

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Yeniden Değerleme Ayrımı

Değerlemeye Tabi Olanlar/Değerlemeye Tabi Olmayanlar

Alım Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Masraf Merkezi KoduGrup/Aralık