Sabit kıymetlerin listelendiği rapordur. Sabit Kıymet program bölümünde Sabit Kıymet Raporları menüsü altında yer alır. Sabit kıymet listesi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme

Koda göre/Açıklamaya göre

AmbarlarGrup/Aralık

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Statüsü

Kullanımda/Kullanım Dışı

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup/Aralık

Üretici Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Tipi

Grup/Aralık

Yeniden Değerleme Ayrımı

Değerlemeye Tabi Olanlar/Değerlemeye Tabi Olmayanlar

Masraf Merkezi KoduGrup/Aralık