Firmanın kullandığı sabit kıymetlerin son durumlarının alındığı rapordur. Sabit Kıymet Yönetimi program bölümünde Sabit Kıymet Raporları menüsü altında yer alır. Sabit kıymetlere ait eldeki miktar, giriş maliyetleri, sabit kıymetlere yapılan giderler, birikmiş amortisman tutarları ve net defter değeri, filtre satırlarında belirlenen koşullar ile listelenir. Satışı yapılan ve satıldığı dönemde amortismanı hesaplanan sabit kıymet kayıtlarının raporda listelenmesini engellemek mümkündür. Bunun için Satışı Yapılanlar filtre satırında "Listelenmeyecek" seçimi yapılmalıdır.

Sabit Kıymet Durumu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre

Değeri

Listeleme Şekli

Koda Göre/Açıklamaya Göre

AmbarlarGrup/Aralık

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Statüsü

Kullanımda/Kullanım Dışı

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Tipi

Grup/Aralık

Üretici Kodu

Grup/Aralık

Detaylı Döküm

Evet/Hayır

Amortisman Süresi Dolanlar

Listelenecek/Listelenmeyecek

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Yeniden Değerleme Ayrımı

Değerlemeye Tabi Olanlar/Değerlemeye Tabi Olmayanlar

Hareket Görmeyenler

Listelenecek/Listelenmeyecek

Satışı Yapılanlar

Listelenecek/Listelenmeyecek