Sabit kıymet için düzeltme kayıtları Sabit Kıymet Yönetimi/İşlemler/TFRS Düzeltme Mahsuplaştırması seçeneği ile kaydedilir.

TFRS Düzeltme Mahsuplaştırma penceresinde yer alan filtre seçenekleri ile düzeltme işlemi için geçerli olacak koşullar belirlenir. TFRS Düzeltme Mahsuplaştırması filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Hesaplama Tarihi

Tarih girişi

Fiş Özel Kod Öndeğeri

Grup/Aralık

Ay

Ay girişi

Yıl

Yıl girişi

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Kayıt Kodu

Grup/Aralık

Satınalma Tarihi

Başlangıç/Bitiş

Hesapama Tarihi oluşacak düzeltme fişinin tarihidir.

Fiş Özel Kod Öndeğeri oluşacak düzeltme fişine öndeğer olarak atanacak özel kodu belirtir.

İstenen koşullar belirlenip "Tamam" düğmesi tıklandığında amortisman tablosu ile TFRS amortisman tablosu arasındaki farklar hesapalnır ve otomatik olarak TFRS düzeltme fişi olarak kaydedilir.

Örnek:

VUK'a göre faydalı ömürleri 10 yıl olan makinelerin TFRS'ye göre ise faydalı ömürleri 12 yıl olduğundan cari yıl amortisman giderinin düzeltilmesi gerekmektedir.

1.200.000/10= 120.000VUK amortisman gideri,
1.200.000/12=100.000 TFRS amortisman gideri,
120.000-100.000=20.000 TFRS'de iptal edilecek amortisman gideri

VUK'a göre oluşacak mahsup fişi şu şekildedir:

Hesap Adı

Borç

Alacak

770 Amortisman ve Tükenme Payları

120.000


257 Birikmiş Amortismanlar


120.000

TFRS ye göre düzenlemek için oluşacak düzeltme fişi ise şu şekildedir:

Hesap Adı

Borç

Alacak

257 Birikmiş Amortismanlar

20.000


770 Amortisman ve Tükenme Payları


20.000

Görüldüğü gibi TFRS düzeltme fişinin tutarı aradaki fark kadar VUK için oluşturulan mahsup fişinin tersidir.

Sabit Kıymet Özel Maliyetleri için TFRS Düzeltme Kayıtları

Özel maliyetler ve hakları şeklinde belirlenen VUK'a göre maddi olmayan duran varlık olup TFRS'ye göre maddi duran varlık olarak takip edilen kayıtlar için düzeltme kayıtları oluşturulmaktadır.

Sabit kıymet özel maliyet sınıfına girecek sabit kıymetler binanın yeniden boyanması durumunda harcanan boya masrafı gibi örneklendirebilir. Bu ve benzeri durumlar için TFRS açısından sabit kıymet düzeltme hareketlerinin oluşmasında farklılıklar sözkonusudur. Bu tip giderler için sabit kıymet tanım penceresinde Özel Maliyet seçeneği yer almaktadır. Düzeltme kayıtları bu seçeneğin işaretlendiği sabit kıymetler için oluşturulur.

İşleme ait muhasebe kodları TFRS Düzeltmeleri Muhasebe Kodları altında yer alan Birikmiş Amortisman Özel Maliyetler seçeneği ile verilir. Burada verilen muhasebe kodları Özel Maliyetler seçeneği işaretlenmiş sabit kıymet tanımları Muhasebe Kodları sayfasına otomatik olarak aktarılır.