Enflasyon muhasebesi amortisman tabloları raporu, enflasyon muhasebesi uyarınca yeniden değerleme artışlarının dikkate alınmadığı amortisman tablolarının alındığı rapordur. Sabit Kıymet program bölümünde Sabit Kıymet Raporları menüsü altında yer alır. Enflasyon Muhasebesi Amortisman Tabloları filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre           

Değeri

Listeleme Şekli

Koda Göre/Açıklamaya Göre

AmbarlarGrup/Aralık

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup/Aralık

Üretici Kodu

Grup/Aralık

Kayıt Kodu

Listelenecek/Listelenmeyecek

Alım Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

Raporlama Yılı

Yıl bilgisi

Raporlama Ayı

Ay bilgisi

Amortisman Süresi Dolanlar

Listelenecek/Listelenmeyecek

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Sabit Kıymet Kayıt Türü Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Kayıt Masraf Yeri Kodu

Tarih girişi

Başlangıç Bilgileri, Düzeltme Öncesi ve Cari Yıl Bilgileri ilgili amortisman tablosundan (enflasyon muhasebesi) alınır. Düzeltme sonrası bilgiler ilgili kolonların düzeltme katsayısı ile çarpılması, düzeltme katsayısı ise düzeltme tarihindeki endeksin alım tarihindeki ortalama endekse bölünmesi sonucu bulunur. Alım tarihindeki ortalama endeks ise "alım tarihi endeksi+bir önceki ayın endeksi)/2" işleminin sonucu bulunur.