Amortisman tabloları raporu, sabit kıymetlere ait amortismanların yıllara göre başlangıç bilgileri, değerleme öncesi ve sonrasına ait toplamlar ve cari yıl toplamları ile alındığı rapordur. Sabit Kıymet program bölümünde Sabit Kıymet Raporları menüsü altında yer alır. Amortisman Tabloları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Listeleme

Koda Göre/Açıklamaya Göre

AmbarlarGrup/Aralık

Sabit Kıymet Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Açıklaması

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Statüsü

Kullanımda/Kullanım Dışı

Sabit Kıymet Özel Kodu

Grup/Aralık

Üretici Kodu

Grup/Aralık

Kayıt Kodu

Grup/Aralık

Satınalma Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

Raporlama Yılı

Yıl girişi

Raporlama Ayı

Ay seçenekleri

Amortisman Süresi Dolanlar

Listelenecek/Listelenmeyecek

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Yeniden Değerleme Ayrımı

Hepsi/Değerlemeye Tabi Olanlar/Değerlemeye Tabi Olmayanlar

Amortisman Tablosu

Esas/TFRS

Sabit Kıymet Kayıt Türü Kodu

Grup/Aralık

Sabit Kıymet Masraf Yeri Kodu

Grup/Aralık

Gider Kalemleri Listelensin

Evet/Hayır