Bir firmanın faaliyetini sürdürmek için kullandığı gerekli eşyanın tümüne sabit kıymet denir. Sabit kıymetlerin şirketin mal varlığı arasında gösterilmesi, KDV hesabının yapılması veya alınıp satılması diğer mallara göre farklılık gösterir. Bu yüzden de sabit kıymetlerin ayrıca takip edilmesi gerekir.

Firmaya sabit kıymet olarak alınan bir malın her yıl belli bir yüzdesi amortisman olarak ayrılır. Amortisman malın eskimesi, yıpranması ya da ömrünün azalması nedeniyle değerinin düşürülmesi olarak tanımlanabilir. 

Amortisman uygulaması normal amortisman ve azalan bakiyeler olmak üzere iki şekilde yapılır. Her iki yöntemle de amortisman uygulanabilir ve yeniden değerleme yapılabilir.

Elde bulunan ya da satın alınan her sabit kıymet için bir malzeme kartı açılır. Sabit kıymete ait bilgiler kart üzerinden girilir. Sabit kıymetlere ait işlemler ise fiş satırlarında sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Sabit Kıymet Bölümü Menüleri şunlardır:

HareketlerSabit Kıymet Hareketleri
İşlemlerToplu Amortisman / Değerleme Hesaplama, Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme, Alternatif Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme, Duran Varlıklar Enflasyon Düzeltmesi Fark Mahsuplaştırması, Amostisman Kapat, Amortisman Kapat Geri Al, TFRS Düzeltme Mahsuplaştırması
Raporlar

Sabit Kıymet Listesi, Sabit Kıymet Durumu, Sabit Kıymet Girişleri, Sabit Kıymet Mizanı, Amortisman Tabloları, Amortisman Özeti, Yeniden Değerleme Özeti, KDV Listesi, Aylık KDV Toplamları, Enflasyon Muhasebesi Sabit Kıymet Durumu, Enflasyon Muhasebesi Amortisman Tabloları, Alternatif Enflasyon Muhasebesi Amortisman Tabloları, Duran Varlıklar Enflasyon Farkları Raporu, Duran Varlıklar Alternatif Enflasyon Farkları Raporu

 Sabit kıymet kayıtları ve bu kayıtlarla ilişkili tüm tanımlara Ana Kayıtlar modülü / Sabit Kıymet menüsü altından ulaşabilirsiniz.


Sabit Kıymet Modülünü kullanarak; sabit kıymetlerinizi ayrı malzeme kartları ile tanımlayabilir ve amortisman işlemlerinizi yapabilirsiniz.