Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

e-Beyanname seçildiğinde beyannamelerin hazırlanıp gönderileceği pencere açılır. Ekle seçeneği ile seçilen beyanname türü için yeni kayıt eklenir. XML seçeneği ile ilgili kayıt için XML dosyası oluşturulur. 

"Filtrele" seçeneği e-beyannameler listesinde görüntülenecek kayıtları belirli kriterlere göre belirlemek için kullanılır.

...

Info
BkzAyrıntılı bilgi için bkz. e-Beyannamelerin Toplu Olarak Gelir İdaresi Başkanlığına GönderilmesiBeyanname Geliştirmeleri