Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

17.08.2006 tarih ve 26262 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 362 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre, 2005 yılına ait bildirim formları (Form BA ve Form BS), 2006 yılı Eylül ayı içinde, 2006 yılı ve sonraki yıllara ait bildirim formları (Form BA ve Form BS) ise takip eden yılın Şubat ayı içinde verilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler, bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenleyeceklerdir.

Form BA ve BS beyannamelerinin elektronik ortamda verilebilmesi amacıyla Logo programlarında şu şekilde bir düzenleme yapılmıştır.

Muhasebe modülü altına eklenen e-beyanname bölümünde Form BA ve Form BS seçimi yapılarak "Ekle" denilirse form için gerekli bilgilerin doldurulacağı ekran görüntülenir. Bu ekran 3 bölümlerden oluşur. Genel Bilgiler ve Düzenleme Bilgileri bölümlerinde forma basılacak metin bilgiler girilir. Form BA ya da BS kısımları ise beyan edilecek kayıtları gösteren alanlardır.

Form BA/BS alanlarında iki şekilde bilgi girilebilir:

  • Form BA/BS penceresinde yer alan Veri Al düğmesi ile bilgiler otomatik getirilir. Bu seçenek kullanıldığında, Muhasebe Parametreleri'nde girilen Form B limiti tutarı üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına aktarılır. 
  • Manuel olarak form sayfasına bilgiler girilir. 

Her iki durumda da form kaydedildiğinde bilgiler saklanacaktır.

Kaydedilen form üzerinde “XML” seçilirse Muhasebe Parametrelerinde girilen e-Beyanname Kataloğuna xml dosyası aktarılır. Parametreye katalog bilgisi girilmemişse XML dosya programın yüklü olduğu katalogda oluşturulacaktır. Bu, elektronik ortamda gönderimi yapılacak olan dosyadır.

Yeni çıkan tebliğ gereği Form BA ve Form BS'nin aylık olarak alınabilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda e-beyannameler aylık olarak da alınabilir.

Mevcut formun Genel Bilgiler bölümünde yer alan dönem tipi seçeneklerinde aylık bilgisi de yer almaktadır. Burada seçilecek dönem tipine göre beyanname alınabilecektir. Dönem tipinde aylık bilgisinin seçilmesi ile birlikte ay bilgisinde yer alan combo box etkin hale dönüşecek ve beyannamenin verileceği ay seçilebilecektir.

Beyannamenin hazırlanması aşamasında, Veri Al düğmesi ile filtre ekranı açılır. Bilgiler aşağıdaki filtre seçeneklerinde belirlenen değerlere göre taranır ve e-beyanname hazırlanır.

FiltreDeğeri

İşyeri Numarası

Grup/Aralık
Bölüm NumarasıGrup/Aralık
Veri KaynağıTicari Sistem/Muhasebe Kayıtları
Fatura Fiş TürüSatınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alınan Proforma Fatura/Alınan Vade Farkı Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu
Cari Hesap Fiş TürüKur Farkı İşlemi/Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Kasa Fiş TürüAlınan Serbest Meslek Makbuzu/Gider Pusulası
Fatura Özel KoduGrup/Aralık
Cari Hesap Fiş Özel KoduGrup/Aralık
Fatura Yetki KoduGrup/Aralık
Cari Hesap Fiş  Yetki KoduGrup/Aralık
Form LimitiDeğer girişi
İadelerBirlikte Değerlendirilsin/Ayrı Değerlendirilsin
Veri Alma İşlemiFiş Tarihine Göre/Düzenleme Tarihine Göre/Millileştirme Tarihine Göre
Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını EtkilesinEvet /Hayır
İthalat Operasyon Fişleri Veri Alma İşlemiKapanış Tarihine Göre/GGB Tarihine Göre
İthalat/İhracat Kur Bilgisi Veri KaynağıDöviz Kullanım Parametreleri/Fatura - Fiş
Depozitolu Mal Bedelleri Beyannameye YansısınEvet/Hayır 

Kasadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzları

Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarının Form BA-BS'ye aktarılması mümkündür. Kasadan kesilen serbest meslek makbuzlarında Vergi Kimlik-T.C Kimlik No. alanları yer alır. Burada girilen bilgiler doğrultusunda değerlerin beyannameye aktarılması mümkündür.

İadelerin Form BA-BS'ye Yansıtılması

İadelerin Form BA-BS'ye yansıtılmasında mevzuat yorumlarının farklılıklarından kaynaklanan soruların ortadan kaldırılması amaçlanarak yeni Hesaplama filtresi eklenmiştir.

Form BA-BS penceresinde "Veri Al" seçeneği tıklandığında açılan fitreler arasında İadeler seçeneği yer almaktadır.

İadeler ile ilgili olarak eklenen filtrenin çalışma şekli:

Birlikte Değerlendirilsin: Alınan beyanname türüne göre o beyannameye yansıyan alım-satış iadelerin genel olarak 7000 limitine tabi tutulmasını amaçlamaktadır.
Aylık beyanname limiti olan 7000 baz alınarak ilgili beyannameye yansıyan tüm hareketlerin iadelerde dahil toplamının limit kontrolüne tabi tutulmasıdır.

Ör: Form BS alınırken bu beyannameye yansıyacak olan alım iade faturaları ile aynı cariye ait satış toplamları 7000 limit kontrolüne tabi tutulup limit üzerindeki tutar satır olarak beyannameye yansırken ,limitin altındaki tutarlar toplamı diğer mal-hizmet bedeli kutusunda yer almaktadır.

Ayrı Değerlendirilsin: Şu an mevcut sistemimizde çalışan yapıyı içermektedir. Yani iadeler kendi içlerinde 7000 TL limit kontrolüne tabi tutularak beyannameye yansımaktadır.

Şahıs Şirketlerinin TC Kimlik Numaralarına Göre Listelenmesi

Şahıs şirketlerinin Form BA-BS beyanlarında TC Kimlik numarasına göre listelenebilmesi mümkündür. Bu düzenleme doğrultusunda programda yer alan cari hesap kartlarının Ticari Bilgiler sayfasında TC Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası alanları yer almaktadır. Şahıs şirketleri vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası ile beyannamelerde listelendiğinden Cari Hesap kartı içerisinde bu ayrımın yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Şahıs Şirketi check işareti atıldığı durumda TC Kimlik Numarası alanı aktif hale gelecek buraya veri girişi yapılabilecektir. Bu durumda Vergi Kimlik Numarası alanı kapalı olup edit edilemeyecektir.

Form BA-BS üzerinden "Veri Al" işlemi yapıldığında da TC Kimlik Numarası alanı dolu gelecektir.

Kasadan kesilen serbest meslek makbuzları içinde aynı şekilde Şahıs Şirketi seçeneği eklenmiş olup burada da seçime göre listeleme yapılmaktadır.

Beyanname alındığında şahıs şirketleri için eklenen TC Kimlik Numarası alanında bilgi listelenirken, vergi kimlik numarasına göre takip edilen cari hesaplara ait satırların vergi kimlik numarası alanlarında bilgi listelenmektedir. Yine cari hesap kartında girilmiş olan ülke bilgisi beyanname satırlarına taşınmaktadır.

01 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere Form BA-BS'de aylık limit 5000 TL olarak belirlenmiştir. Beyanname limiti parametrik olarak belirlenebilmektedir.