Gelir vergisi beyannamesi Genel Muhasebe/Ana kayıtlar/E Beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi 7 bölümden oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Kazanç Bildirim Detayı, Gelir Bildirimi, Vergi Bildirimi, Düzenleme Bilgileri, Performans Bilgileri ve Ekler.

Genel Bilgiler: Genel bilgiler bütün beyannamelerde olduğu gibi idari bilgilerin yani beyanname tipi, vergi dairesi, beyanname yılı, ayı ile ilgili bilgilerin girildiği bölümdür.

İdari bilgilerin dışında mükellefe ait bilgiler de Mükellefin başlığından girilmektedir.

Gelir Vergisi Beyannamesi'nde Genel Bilgiler başlığında Sosyal Güvenlik Kurumları ile Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül bölümleri mevcuttur. Sol tarafta yer alana Sosyal Güvenlik Kurumları bölümünde kurum yada sandık bilgisi ile sicil – tahsis no bilgileri yer almaktadır.

Bağlı Olduğu Mesleki Teşekkül bölümünde adı ve üye numarası bilgisi girilmektedir.

Kazanç Bildirim Detayı

Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim: İradın türü, iradı sağlayanın adı- soyadı, gayrisafi irat, indirilecek giderler gibi bilgilerin girildiği bölümdür.

Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim: Bu bölümde faaliyet türü, gayrisafi hasılat, indirilecek giderler vb. bilgilerle bağkur yada SSK primi ve engellilik indirimi ile ilgili bilgiler tanımlanmaktadır.

Ücretlere İlişkin Bildirim: İşverenin adı-soyadı, elde edildiği süre, gayrisafi tutar, indirimler ve kesilen gelir vergisi ile ilgili tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim: Gayrimenkul türü, bulunduğu adres, il-ilçe, vergi değeri gibi bilgilerin girildiği bölüm dışında geçmiş yıllar tahsilatı, vergiden istisna edilen tutar, safi iradın tespit şekli ve giderler ile ilgili başlıklardan ibarettir.

Safi iradın tespit şekli gerçek seçilmiş ise 18. bölüm açılmış olacak ve giderler bilgisine ait giriş yapılabilecektir.

Götürü seçildiğinde 18 numaralı bölüm kalkacak ve bu alana giriş yapılmayacaktır.

Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim: Teşebbüs veya ortaklığı, faaliyet konusu, pay oranı, kar gibi bilgiler ile bağ-kur primi, yatırım indirimi bölümleri veri girişini oluşturmaktadır.

Diğer İstisna ve İndirimlere İlişkin Bildirim

Zirai Kazançlara İlişkin Bildirim: Zirai kazançlara ait bildirim icmal tablosu, zirai işletme hesabı özeti, ortakların bölümleri ile bağ-kur primi, yatırım indirimi ve yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi bölümlerinden oluşmaktadır.

Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim

Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları: 2004 ile 2008 yıl aralığında mahsup edilemeyen zararların beyan edildiği bölümdür.

Diğer Kazanç ve İratlara ilişkin Bildirim

Gelir Bildirimi: Beyan edilecek gelirlerden yapılacak indirimlerin listelendiği bölümdür.

Vergi Bildirimi: Yabancı ülkede ödenen vergiler ile geçici vergiler bu bölümde tanımlanmaktadır.

Düzenleme Bilgileri: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği, beyannameyi düzenleyene ait bilgiler, beyanname gönderen sm, smmm, ymm bilgileri bu bölümde girilmektedir.

Performans Bilgileri: Bilanço esasında defter tutan mükelleflere ilişkin performans derecelendirme bilgileri ile serbest meslek erbabına ilişkin performans bilgilerinin tanımlandığı bölümdür.

Ekler: Ekler bölümü 7 başlıktan oluşmaktadır; Ayrıntılı Bilanço, Ayrıntılı Gelir Tablosu, Bilanço esas. kardan mali kara ulaş. gösteren bildirim, İşletme hesap özeti, Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste, 4325 say. Kanun kaps. kazanç ait gelir ver. İnd. İliş. Bildirim ve Yabancı ülkede ödenen vergiler.