e-Beyannameler başlığında yer alan satış faturaları ve GÇB listesi iki başlıktan oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Satış Faturaları ve GÇB Listesi.

Genel Bilgiler bölümünde idari bilgilerle mükellefe ait bilgiler listelenmektedir. Satış faturaları ve GÇB Listesi başlığında ise satış faturaları ile Gümrük Çıkış Beyannamesi listesi bilgileri yer almaktadır.

Satış Faturaları Listesi Başlık Bilgileri

Gümrük Çıkış Beyannamesi/ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin (GÇB) / Elektronik Ticaret Gümrük Numarası'nın (ETGB) tescil numarası yani ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki GÇB/ETGB No. gelir.

İhraç Edilen Malın Cinsi: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait GTİP Numarası (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) gelir.

İhraç Edilen Malın Miktarı: Bu alana ihracat operasyon fişindeki malzemeye ait miktar bilgisi gelir.

İhraç Edilen Malın Ölçü Birimi Kodu: Bu alana ihraç edilen malın birimi/ölçü birimi gelir.

Satış Faturasının Tarihi: Bu alana ihracat operasyon fişinin tarihi gelir.

Satış Faturasının Serisi: Bu alana ihracat operasyon fişinin serisi gelir.

Satış Faturasının Sıra No'su: Bu alana ihracat operasyon fişinin sıra numarası gelir.

Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Bu alana ihracat operasyon fişinin cari hesabının yani alıcısının unvanı/adı-soyadı gelir.

Kullanıcı ilgili döneme ait satış faturası listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.

Gümrük Çıkış Beyannamesi Listesi Başlık Bilgileri

Gümrük Çıkış Beyannamesi/ETGB Tescil Numarası: Bu alana Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin  / Elektronik Ticaret Gümrük Numarası'nın (ETGB) tescil numarası yani ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki GÇB/ETGB No. gelir.

GÇB/ETGB' deki Döviz Cinsi: Bu alana ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki işlem döviz türü gelir.

GÇB/ETGB'ye İlişkin Toplam Fatura Tutarı (Döviz Cinsinden): Bu alana ihracat operasyon fişinde "İhracat Bilgileri" tabındaki toplam işlem döviz tutarı gelir.

Kullanıcı ilgili döneme ait gümrük çıkış beyannameleri listesine aktardığı bilgileri "F9 Excel Dosyası Oluştur" seçeneği ile Excel dosyası formatında bilgisayarına kaydedebilir.