KDV1 beyannamesinin hazırlandığı ekran şu bölümlerden oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Matrah, İndirimler, İhraç Kaydıyla Teslimler, İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler, Sonuç Hesapları, Düzenleme Bilgileri ve Ekler.

Genel Bilgiler: İdari bilgilerle mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari bilgilerde vergi dairesi, dönem tipi, ay ve yıl bilgileri girilmektedir. Vergi Dairesi bölümünde üç nokta ile sistem işletmeninde kuruluş bilgilerinde yer alan ve öndeğer olarak yüklenen vergi dairelerine ulaşılarak seçim yapılabilmektedir. Dönem Tipi seçeneği ile beyanname döneminin hangi dönem için oluşturulduğu belirlenmektedir. Aylık yada üç aylık olarak hazırlanmaktadır. Dönem tipine göre ay-başlangıç ayı belirtilerek beyanname yılı bilgisi girilmektedir.

Eğer mükellefin beyan edeceği bir bilgi yok ise genel bilgiler bölümünde yer alan "Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır" seçeneğini işaretlemelidir.

Matrah: Matrah bölümü, Tevkifat Uygulanmayan İşlemler, Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler, Diğer İşlemler ve İlave Edilecek KDV bölümlerinden oluşmaktadır.
Veri girişini oluşturacak hesapların seçimi, ilgili bölüm üzerinde çift tıklandığında gelen Hesap-Hesap Aralığı-Tutar-Formül kısmından yapılmaktadır. KDV Oranı kombosunda 1-8-18 KDV oranları mevcuttur.

İndirimler: İndirimlerin girildiği bölümdür.

İhraç Kaydıyla Teslimler: İhraç kaydıyla teslimlerin beyanında kullanılan bölümdür.

Yurtiçi - Yurtdışı KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mallar İçin Ödenmeyen KDV: İhraç kaydıyla teslimlerinin beyanında DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle ödenmeyen KDV tutarının girildiği bölümdür.

İstisnalar: Kısmi istisna kapsamına giren işlemler, tam istisna kapsamına giren işlemler ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerin veri girişi için tanımlandığı bölümdür.

Sonuç Hesapları: Diğer işlemlerin tanımlandığı bölümdür.

Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel, teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedel ve kredi kartı ile ödenen teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedeli oluşturan verilere ait bilgiler bu bölümden tanımlanmaktadır.

Düzenleme Bilgileri: Beyannameyi düzenleyen bilgileri ile beyannamenin hangi sıfatla verildiği bilgilerinin girildiği bölümdür.

Tüm bu bilgiler girilerek oluşturulan KDV1 Beyannamesi kaydedilerek XML dosyası oluşturulabilir.

Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; 055251_0000000000_KDV1_3_01012006-31012006.xml ve VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV1_3_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

Yeni düzenlemeler doğrultusunda KDV1 Beyannamesi'nde Ekler başlığı yer almaktadır. Ekler başlığı üç bölümden oluşmaktadır; İade Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili Yüklenilen KDV, İndirilecek KDV Listesi, İhracat İstisnası İle İlgili Gümrük Beyannamesi ve Satış Faturaları Listesi.

Ekler: Ekler bölümü şu başlıklardan oluşur; KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste, Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesinde Katılma Payı Bildirimi, Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Teşvik Yatırım Malları.

“Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tabında, faturada yer alan tevkifatlı satırlar ayrı ayrı listelenecektir.

Veri Al: Ekler tabında "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, satış faturaları ve verilen hizmet faturalarının tevkifatlı olanları satırlarda listelenir.