KDV 2 Beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır. KDV 2'den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV 2 yerine KDV9015 yazılmasıdır.

Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır; 055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml ve VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Genel Muhasebe Parametreleri'nde “e-beyanname kataloğu” bölümünde belirtilmektedir.

Veri Al: Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıla göre satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir.