You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

İşlemlerde kullanılacak tüm kart ve tanımlar Ana Kayıtlar modülünde ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilir.

Ana Kayıtlar Bölümü Menüleri;

StokBirim Setleri, Malzemeler, Malzeme Sınıfları, Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı, Malzeme Özellikleri, Özellik Setleri, Reyon Kodları, Ürün Kataloğu, Ek Vergiler, Marka Tanımları, Barkod Numaralama Şablonu, Malzeme Satınalma Fiyatları, Malzeme Satış Fiyatları, Tanımlı Malzeme Fişleri, Tanımlı Satış İrsaliyeleri, Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri, Satınalma Siparişleri Durumu, Satış Siparişleri Durumu
Sabit KıymetSabit Kıymetler
Cari HesapÖdeme / Tahsilat Planları, Cari Hesaplar, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri, Ana Sektörler, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri
Kasa

Kasa,

BankaBankalar ve Hesaplar, Banka Kredileri
MuhasebeHesap Planı, Masraf Merkezleri, Projeler, e-Beyannemeler, e-Defterler, Kayıt Saklama, Genel Dağıtım Şablonları
Turkcell HizmetleriEkip Mobil Telefon Numaraları, Fatura Eşleştirme Tablosu, Mesaj Şablonları, Mobil Aboneler, Mobil Abone Grupları
İş Akış Yönetimiİş Akış Rol Tanımları, İş Akış Tanımları
TanımlarDöviz Tablosu, Döviz Kullanım Parametreleri, Özel Kodlar, Yetki Kodları, Yeniden Değerleme Oranları, Müstahsil Parametreleri, Alınan Hizmetler, Satınalma İndirimleri, Satınalma Masrafları, Verilen Hizmetler, Satış İndirimleri, Satış Masrafları, Hizmet Satınalma Fiyatları, Hizmet Satış Fiyatları, Satınalma Koşulları (Fiş Satırları), Satış Koşulları (Fiş Satırları), Satınalma Koşulları (Fiş Geneli), Satış Koşulları (Fiş Geneli), Satıcılar, Kampanyalar(Satınalma), Kampanyalar(Satış)
RaporlarDökümler, Kampanya Raporları