Hesap planı, hesap kartlarının belli bir yapıda gruplanması sonucu oluşan ve işletmelerin belge ve durum takibi yapmasını sağlayan bir yapı olarak tanımlanır. Hesap planı ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşur. Gerekirse alt hesapların altında başka alt hesaplar da yer alır.

1994 yılı itibarıyla yürürlüğe giren bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti genelinde hesap planları standart hale getirilmiştir. Hesaplar kebir hesap (ana hesap) düzeyinde aynıdır.

Her işletme, muhasebe sistemlerini Standart (Tek düzen) hesap planı olarak adlandırılan hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların işleyiş şekilleri hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibidir.

Standart yani tek düzen hesap planı sadece ana hesapların standart olmasını mecbur tutar. Standart hesap planı firma ve dönem dosyaları oluşturulurken ana hesap düzeyinde otomatik olarak oluşturulur. Bu hesapların altında yer alacak alt hesaplar ise Hesap Kartları seçeneği ile açılır.

Sektöre Göre Hesap Planı

Muhasebe hesap planları sektörlere göre oluşturulabilir. Yeni firma tanımlanırken hesap planı oluşturma safhasında belirtilecek sektöre göre hesap planları alt hesaplarla birlikte otomatik olarak hesap planı listesine kaydedilir.

Hesap planı listesi menü seçenekleri şunlardır:

Ekle

Yeni bir muhasebe hesap kartı açmak için kullanılır.

Değiştir

Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Muhasebe hesap kartını silmek için kullanılır.

İncele

Muhasebe hesap kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen hesap kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen hesap tanımlarının toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ara

Hesap kodu ya da açıklamaya göre sıralı hesap planı listesinde istenen kaydın bulunması için kullanılır.

Filtrele

Hesap kartları listesini belirlenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Hesap Özeti

Seçilen hesap kartına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Hesap Özeti Grafiği

Hesap özetinin grafik olarak alındığı seçenektir.

Döviz Toplamları

Hesap kartının işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hareketler

Muhasebe hesabına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Ekstre

Muhasebe hesabına ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Dağıtım Şablonları

Muhasebe hesabına ait hareketlerin masraf merkezi ve/veya projelere dağıtımında kullanılacak şablon tanımlarının kaydedilmesinde kullanılır.

Masraf Merkezi Hareketleri

İlgili muhasebe hesabına ait masraf merkezi hareketlerini listelemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Hesap kartları listesinden kayıtlı hesap kartı toplamını listeler.

Güncelle

Hesap Kartı listesini güncel durumda almak için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Hesap Kartı listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Toplu Güncelle

Muhasebe hesapları ile kaydedilen bilgilerin toplu olarak güncellenmesinde kullanılır.

Kısayol Oluştur

Muhasebe hesap planına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.

Kısayol Gönder

Muhasebe hesap planı için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.