Ek vergi tanımları ile malzemelere uygulanan ÖTV ve telekomünikasyon hizmetlerinde geçerli olan özel iletişim vergisi (ÖİV) için geçerli olacak tanımlar kaydedilir.

ÖTV vergi belirli mal ve ürünler üzerinden tutar veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılardır.

KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde uygulanmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ilk tescili sırasında uygulanır.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Ağustos 2002'den itibaren yürürlüktedir. Vergiyi beyan ve ödeme zamanı, birer aylık dönemlerdir. I sayılı listedeki mallar (Petrol ürünleri) için ayın onunda, diğerleri için on beşinde beyan ve ödeme yapılır. Taşıtların ilk alımında ise tescilden önce beyan edilir ve ödenir. ilk aşamada satış fiyatının içinde ödenen ÖTV, daha sonraki  el değiştirmelerde KDV hesaplaması sırasında bir maliyet unsuru olarak yer almaktadır.

Ek vergi uygulanacak mallar 4 ayrı grupta toplanmıştır. Bu gruplar şunlardır:

  • akaryakıt, doğal gaz, madeni yağlar ve solvent türevleri
  • otomobil, motosiklet, uçak, helikopter, yat ve kotra
  • alkollü içkiler, sigara ve tütün mamulleri ile kolalı gazozlar
  • KDV'nin lüks tüketim malları grubuna giren ürünler

Bir ek vergi olan Özel Tüketim Vergisi, KDV kanuna göre KDV matrahına dahil edilmekte, yani tüketici ödemiş olduğu Özel tüketim vergisinin ayrıca KDV sini de ödemiş olacaktır.

Özel İletişim Vergisi

Yürürlükteki yasa uyarınca,

a) Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15,

oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Özel iletişim vergisi hizmet tutarları üzerinden hesaplanır.

Ek verginin ne şekilde işlem göreceği Ticari İşlem grubu tanımında belirtilir. Hizmete ait ek vergi ise hizmet kartında kaydedilir.

Tüm bu ek vergi uygulamaları için kullanılacak tanımlar Ana Kayıtlar / Stok program bölümünde yer alan Ek Vergiler seçeneği ile kaydedilir. Ek vergi tanımlamak ve kayıtlı tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ek vergiler listesinde yer alan düğmeler ya da sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni tanım yapmak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Tanım bilgilerini silmek için kullanılır.

İncele

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini boş bir karta kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Birden fazla kaydı aynı anda silmek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Malzeme tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı kart sayısını görüntüler.

Güncelle

Ek vergiler listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Ek vergiler listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.