Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter tanımları ile belirlenir. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Ana Kayıtlar program bölümünde / Cari Hesap menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve var olan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle

Yeni kriter tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Sil

Kriter tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kriter bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Kriter bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgileri

Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını ve kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları görüntüler.


Kriter Bilgileri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, tedarikçi değerlendirme kriterleri listesinde yer alan "Ekle" seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak;

  • Teslimat Performansı
  • Kalite Performansı
  • Fiyat Performansı

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır. Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt kriter bilgilerinde ve puan atama işlemlerinde değişiklik yapılabilir.

Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir:

Kodu: Değerlendirme kriteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması: Kriter tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kodu: Kriter tanımı için kullanılacak 2. kodlama alanıdır. Kriter tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır.

Yetki Kodu: Değerlendirme kriteri yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak ve kullanım hatalarının önüne geçmek için kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir.

Tedarikçi değerlendirme kriteri tanım penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda, kriter tanımı altında toplanan alt kriter ve bunların değerleri kaydedilir.

Alt Kriter Kodu: Tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılacak alt kriter kodudur.

Alt Kriter Açıklaması: Tanımlanan alt kriterin adı ya da açıklamasıdır.

Değer Formülü: Kullanıcı tarafından girilen kriterlere formül tanımlamak için kullanılan alandır. Açılan pencerede "_SQLINFO(,,)" fonksiyonu ile tanımlanan formül doğrultusunda koşul belirlenir ve cari hesap için, kullanıcı tarafından girilen kriterler ve puanlar doğrultusunda tedarikçi değerlendirme işlemi çalıştırılarak puan hesaplaması yapılır.

Değerlendirmede kullanılacak bu kriterlere ait değerler, tanım penceresinde Değerler başlığı altında toplanan alanlardan kaydedilir.

Değer Kodu: Kriter değeri kodudur.

Değer Tipi: Kriter değer tipini belirtir. Seçenekleri şunlardır:

  • Sayı
  • Gün
  • Hafta
  • Ay

Değerlendirme kriteri için geçerli olacak tip seçilir.

Puan: Alt kriter değeri puanını belirtir.

Puan atama işlemi ile, kriter değeri için puanlama yapılır.

Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

Teslimat Performansı

Alt Kriter


Teslimat performansı max. gecikme zamanı
Teslimat performansı max gecikme miktarı
Teslimat performansı max gecikme puanı
Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı
Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı
Teslimat performansı ortalama gecikme puanı

Kalite Performansı

İadesizlik Performansı Max. İade Oranı
İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı (%)
İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı

Fiyat Performansı

Fiyatta standart sapma oranı