Logo CRM uygulamasında firma kartı, teklif, fırsat ve benzeri kartların bazı alanlarında listelenen kullanıcı tanımlı seçenekler Tanımlar modülünden kaydedilir. Örneğin, aktivite kartında yer alan Kategori veya firma kartında belirlenen Firma Rolü gibi alanların halihazırda listeyeleceği seçenekler, Tanımlar modülünden tanımlanır.

Program arayüzlerinde, yanında Ekle  tuşu bulunan tüm alanlar, Tanımlar modülü altından kaydedilebilen seçenekleri listeler. Bu bağlamda Tanımlar, uygulamanın varsayılan seçeneklerinin tanımlandığı modüldür.

Bu tür ve seçenekler aynı zamanda ilgili alanlarda yer alan Ekle   tuşu kullanılarak da kart üzerinden eklenebilir.

Ayrıca Entegrasyon Setleri  ve Logo CRM kullanıcıları da Tanımlar modülü üzerinden kaydedilir.

 Tanımlar Menüsüne Örnek Olacak Alan Bilgileri