Tanımlar > Firmalar > Firma Rolleri seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan firma rolleri tanımlanır.

Yeni bir firma rolü tanımlamak için Firma Rolleri ekranındaki Yeni Firma Rolü seçeneğine tıklanır.Bir firma rolü tanımlarken ilgili rolün kodu ve rolün adı ilgili alanlara girilir ve bu rolün hangi kartlarda kullanılabileceği belirlenir. İlgili firma rolünün aktivite, fırsat, teklif, satış ve destek kayıtlarının ilgili alanlarında seçilebilmesi için Aktivitelerde Kullanılabilir, Fırsatlarda Kullanılabilir, Tekliflerde Kullanılabilir, Satışlarda Kullanılabilir ve Destek Kayıtlarında Kullanılabilir işaret kutuları seçilmelidir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan firma rolleri, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Tekliflerde kullanılabilir seçeneği işaretlendiğinde Satışlarda kullanılabilir seçeneği otomatik olarak işaretlenir.
Firmanın hangi role bağlanacağı, firma kartının Firma Rolü alanında belirlenir.