Tanımlar > Aktiviteler > Aktivite Kategorileri seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan aktivite kategorileri tanımlanır.

Yeni bir aktivite kategorisi tanımlamak için Aktivite Kategorileri ekranındaki Yeni Aktivite Kategorisi seçeneğine tıklanır.Açılan Aktivite Kategorisi ekranında kategorinin adı Tanım alanına girilir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan aktivite kategorileri, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Aktivitelerin kategori bilgisi, aktivite kartının Kategori alanında belirlenir.