Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aktivite kartının Aktivite sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Firma
Firma

Aktivitenin hangi firma adına düzenlendiği belirtilir. Ara ikonu ile sistemde tanımlı firmalar arasından seçim yapılabilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir firma tanımı yapmak için Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen firma tanımını karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.
Kişi

Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen kişiyi karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info

Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır.

Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması

Satış Temsilcisi

Aktiviteyi yapacak olan satış temsilcisi seçilir. Ara ikonu ile sistemde tanımlı satış temsilcileri arasından seçim yapılır. Satış Temsilcisinin ilgili tarihte uygun olmadığını görmek ve programını incelemek için Takvimi Aç ikonuna tıklanır. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle ikonu kullanılır. Seçilen satış temsilcisini karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileriseçeneği ile tanımlanır.
Firma Adresi

Firma alanında seçilen firma kartının tanımlı adreslerinden biri seçilir.

Info

Bkz. Firma Kartı - Firma Sekmesi Adres Bilgileri

Temel Bilgi
IDAktivitenin ID bilgisi bu alanda tutulur.
KonuAktivitenin detaylı açıklaması bu alana yazılır. Bilgi girişi zorunludur.
TarihAktivitenin gerçekleştirileceği tarih girilir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, ancak değiştirilebilir.Sınıflandırma
Kategori

Aktivitenin kategorisini seçilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kategori tanımlamak için Kategori alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen kategoriyi karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Aktivitelerde kullanılacak kategoriler, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Kategorileri seçeneği ile tanımlanır.
Tür

Aktivitenin tür bilgisi belirlenir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir tür kaydı girmek için Tür alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen tür bilgisini karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Aktivite türleri, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Türleri seçeneği ile tanımlanır.
Durum

Aktivitenin durumu belirlenir. Aktivite gerçekleştirildiğinde durum bilgisi Tamamlandı olarak değiştirilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir durum tanımlamak için Durum alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen durum bilgisini karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Aktivite durumları, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Durumları seçeneği ile tanımlanır.
Diğer
ÖncelikAktivitenin önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir.
Kampanya

Aktivitenin bir kampanya kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili kampanya seçilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kampanya tanımlamak için Kampanya alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen kampanyayı karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında kampanyalar, Satış ve Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır.
Notlar
NotAktivite ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Notlar kutusuna yazılır.
Etiketler ve Bildirim
EtiketlerUygulamada bir arama yapıldığında aktivite kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir

Kullanıcılara Bildir alanında, aktivite kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, aktivite kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Info
Bkz. Bildirimler
Etkinlik
TekrarlamaAynı aktivite tekrarlanacaksa tekrarlama tarihi yazılır.
Etkinlik Oluştur

Aktiviteyle beraber bir etkinlik kaydı oluşturmak için Etkinlik Oluştur seçeneği işaretlenir. Check-in / Check-out
Check-in / Check-out

Mobil uygulamadaki Check-In & Check-Out özelliği ile aktivite ve firmanın haritadaki konumuna bağlı olarak girilen check-in bilgisi, web uygulamasındaki aktivite kartının içerisinde harcanan süre ile birlikte gösterilir.

Harcanan ZamanCheck-In ile Check-Out arasında geçen süre bilgisidir.
Sistem Bilgisi
Oluşturma BilgisiAktivite kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Son GüncellemeAktivite kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.