Firma kartı > İlişkili Kayıtlar > İlişkili Kişiler sekmesinde firma ile ilişkili kişiler firma kartına bağlanır.

Kişileri firma kartına bağlamak için İlişkili Kişiler sekmesindeki Bağlantı seçeneğine tıklanır.


Açılan Kişiler listesinden seçim yapılır. Kişiler listesinde sistemde tanımlı tüm kişi kayıtları listelenir. Yeni bir kişi tanımlamak için Yeni Kişi seçeneği kullanılır.

Logo CRM ürününde kişiler, Bölümler > Kişiler seçeneği ile kaydedilir.