Satış ve Pazarlama modülü altında yer alan Aktiviteler seçeneği ile yeni aktiviteler tanımlanır veya var olan aktivite kayıtları düzenlenir. Firmalarla yapılan her bir telefon görüşmesi, e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler aktivite kapsamına girer.

Yeni bir aktivite oluşturmak için Satış ve Pazarlama > Aktiviteler ekranında yer alan seçeneğine tıklanır.

Var olan bir aktivite kartını kopyalamak için öncelikle ilgili aktivite listeden seçilir ve ardından Aktiviteler ekranının İşlemler menüsünde yer alan seçeneğine tıklanır.

Bir aktivite kaydını düzenlemek için Aktiviteler ekranında ilgili kayıt Düzelt  seçeneğine tıklayarak açılır. Aktiviteleri silmek için ilgili aktivite kayıtları listeden seçilir ve ardından Sil   seçeneğine tıklanır.Aktivite tanım ekranında 2 sekme bulunur.