Tanımlar > Aktiviteler > Aktivite Türleri seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan aktivite türleri tanımlanır.

Yeni bir aktivite türü tanımlamak için Aktivite Türleri ekranındaki Yeni Aktivite Türü seçeneğine tıklanır.Açılan Aktivite Türü ekranında türün adı Tanım alanına yazılır.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan aktivite türleri, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Aktivitelerin tür bilgisi, aktivite kartının Tür alanında belirlenir.