Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tanımlar modülünün Destek Kayıtları menüsü altında yer alan menü seçenekleri, destek kaydı kartlarına ait bazı alanların kullanıcı tanımlı seçeneklerini kaydetmek için kullanılır.

Info
titleDestek Kaydı Öndeğerleri