Tanımlar > Destek Kayıtları > Destek Kaydı Ana Kategorisi seçeneği ile destek kayıtlarında kullanılacak olan kategori seçenekleri tanımlanır.

Yeni bir kategori tanımlamak için Destek Kaydı Ana Kategorileri ekranındaki Yeni Destek Kaydı Ana Kategorisi  seçeneğine tıklanır.Açılan Destek Kaydı Ana Kategorisi ekranında kategorinin adı Tanım alanına girilir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan ana kategoriler, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Destek kaydının ait olduğu ana kategori, destek kaydı kartının Ana Kategori alanında belirlenir.