Tanımlar > Destek Kayıtları > Destek Kaydı Türleri seçeneği ile destek kayıtlarında kullanılacak olan tür seçenekleri tanımlanır.

Yeni bir tür tanımlamak için Destek Kaydı Türleri ekranındaki Yeni Destek Kaydı Türü  seçeneğine tıklanır.Açılan Destek Kaydı Türü ekranında türün adı Tanım alanına girilir.

Tür kaydı bir alt kategoriye bağlanabilir. Bunun için Alt Kategori alanında tanımlı kategorilerden biri seçilebilir veya Ekle ikonu ile yeni bir alt kategori tanımlanabilir.

Destek Kaydı ekranındaki Tür alanında alt kategoriye bağlı bir tür seçildiğinde Alt Kategori alanı otomatik dolar.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan destek kaydı türleri, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.