Tanımlar > Destek Kayıtları > Destek Kaydı Alt Kategorisi seçeneği ile destek kayıtlarında kullanılacak olan alt kategori seçenekleri tanımlanır.

Yeni bir alt kategori tanımlamak için Destek Kaydı Alt Kategorileri ekranındaki Yeni Destek Kaydı Alt Kategorisi  seçeneğine tıklanır.Açılan Destek Kaydı Alt Kategorisi ekranında kategorinin adı Tanım alanına girilir. Alt kategorinin bağlı olduğu üst kategori ise Ana Kategori alanından seçilir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan alt kategoriler, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Destek kaydının ait olduğu alt kategori, destek kaydı kartının Alt Kategori alanında belirlenir.

Destek Kaydındaki Ana Kategori alanında bir kategori seçilmişse, Alt Kategori alanında yalnızca ilgili Ana Kategoriye bağlı seçenekler listelenir.