Logo Platform Tailor (LPT) Logo yazılımın enterprise ERP ürünü olan j-Platform için geliştirilmiş uyarlama geliştirme platformudur.

Bu sayfada Çözüm Ortaklarımıza sunulan LPT eğitiminde anlatılan

  • geliştirme ortamının yetenekleri
  • uyarlama projesinin nasıl geliştirildiği

dokumante edilmiştir.

Geliştirme ortamı (LPT) kurulumu için linkini inceleyebilirsiniz.

Ön Koşul

Bu bölümde anlatılan konuların uygulanabilmesi için;

  1. Çözüm ortaklarına özel oluştulmuş geliştirme ortamının kurulu olması
  2. Veri tabanı olarak SQL Server, My SQL ya da Oracle veritabanlarından birisinin kurulu olması
  3. Geliştirme ortamı hazırlandıktan sonra lisans aktivasyon işleminin yapılması
  4. Geliştiricilerin temel seviyede java ve eclipse geliştirme ortamını bilmesi

yeterlidir.

Geliştirme platformu ile ilgili bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyiniz.

Proje Tanımı

Burada adım adım LPT ile “Kurs Yönetim Uygulaması” projesi geliştirilecektir.

Projenin kapsamı kısaca;

  • Öğrenci, sınıf, ders ve öğretmen tanımları yapılabilmeli ve raporlanabilmelidir.
  • Derslerin başlangıç/bitiş tarihleri ile beraber öğrenci, ders, öğretmen ve sınıf ilişkilerinin kurulabileceği kayıtlar oluşturulabilmeli ve raporlanabilmelidir.

Veritabanı desenine CourseManagementProject linkinden ulaşabilirsiniz.


Güncel proje oluşturma videolarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

LPT-Proje

Proje Oluşturma

LPT projesi birçok bileşeni barındıran bir yapıya sahiptir.

Detaylı bilgi için

 Proje Oluşturma

Aşağıdaki videoda yeni bir Öğrenci projesi oluşturmayı gösteriyor.

LPT Project Video  

Tablo Oluşturma

Veritabanı bağımsız tablo tanımları görsel olarak yapılabilir.

Detaylı bilgi için

LPT Table

LPT ile öğrenci tablosu oluşturulması...

LPT Table Video

Custom İş Nesnesi (CBO) Oluştur

j-Platform ERP iş nesnelerinin yanında projeye özel iş nesneleri oluşturulabilir. İşlerini POJO olarak değerlendirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için

LPT Custom Business Object  

Öğrenci CBO'su oluşturulması

LPT Custom Business Object Video  

Form Oluşturma

Veri giriş ekranları form olarak adlandırılır.

Detaylı bilgi için

LPT Form Object  

Öğrenci Kayıt formu oluşturulması

LPT Form Object Video  

Sorgu Nesnesi Oluşturma

CRUD (Create Read Update Delete) işlemlerinin tanımlarını içeren nesnedir.

Detaylı bilgi için

LPT Query Object  

Öğrenci querysi oluşturulması

LPT Query Object Video  

Browser Form Oluşturma

Verilerin liste olarak gösterildiği temel formdur.

Detaylı bilgi için

LPT Browser Form  

Öğrenci listesi Browser oluşturma

LPT Browser Form Video  

Erişim Ağacı ve Profil Oluşturma

Ürün modüllerini içeren bileşendir.

Detaylı bilgi için

LPT Navigation Menu Tree  

Uyarlama projelerinin Rol bazlı uygulanması için kullanılan bileşendir.

Detaylı bilgi için

LPT Profile    

Navigation Menü tree'ye modüle ekleme ve profile tanımlama

LPT Navigation Menu Tree And Profile Video

Uyarlama Projesi Yükleme Ayarları

Uyarlama projesini yetki dahilinde istediğiniz j-Platform'a yükeleyebilirsiniz.
j-Platform ayarlarını geliştirme platformundan yapılabilmesi için arayüzler sunulmuştur.

Detaylı bilgi için

Logo Customization Project & Deployment Settings  

Deploy işlemleri ve ayarları

Deployment Settings,Deployment, Logo Customization Project Video  

İş Nesneleri Üzerinden Link ve Lookup Oluşturma

Nesneler arasındaki 1-1, 1-n, n-n bağlantı(link) kurulabilir.

Bir kaydın bir listeden seçilebilmesi Lookup olarak değerlendirilir.

Detaylı bilgi için

 Link Oluşturma

 Lookup Oluşturma

Link Oluşturma

LPT Link oluşturma  

Object Grid Oluşturma

Form ekranlarında Grid kullanımı gerekebilir.

Öğrenci Projesinde Kurs Kayıt Formuna Object Grid ekleme.

LPT ile Object Grid Oluşturma 

Kod İle LookUp Oluşturma

Öğrenci Projesinde Kurs Kayıt Formunna kod ile lookup ekleme.

LPT Kod ile Lookup Oluşturma  

OnSaveDate Metodu Oluşturma

 Formunun event metodlarından OnSaveDate oluşturulmakta

LPT OnSaveData  

ComboText,Resource ve Lookup Oluşturma

Kurst tablosu ile Kurs Kayıt tablosuna ilişkilendirme,ComboText edit ile lookup işlemleri gösterilmektedir.

Combox,Link tanımlama1  

Combox,Link tanımlama2  

Extension Oluşturma

Ürüne ait formların satır ve headerına yeni alanlar eklememize olanak sağlar

Detaylı bilgi için

LPT Extension  

Satış faturasının header ve satırına Extension alanlar ekleme ve kod ile bu alanların okunması.

LPT Extension Header

LPT Extension Line

LPT Kod ile Extension Header Okuma  

LPT Kod ile Extension Line Okuma  

Rapor Oluşturma

Ürünler ile ilgili raporların oluşturulmasına olanak sağlar.

Detaylı bilgi için

 Master Detail Report

 Query Independent Report

 Regular Query Report

Remote Service Oluşturma

Remote Service, Server de çalışacak sınıf tanımları yapmamamıza olanak sağlar.

Object Factory & Query Factory

BLH bir iş nesnesinin iş mantığı katmanından geçerken kullanılacak handler sınıfıdır.

Detaylı bilgi için

Business Logic Handler Definitions  

Business Logic Handler oluşturma

LPT Business Logic Handler Definitions Video  

Query Logic Handler Oluşturma

Query Logic Handler Definitions  

Initializer Handler Definitions  

Finalizer Handler Definitions  

Alert Operation Definition

Database View Object Definitions  

LPT Database Trigger  

Entegrasyon Araçları

Controllers

 j-Platform REST

 j-Platform SOAP

Custom Web Service (REST)

Custom Web Service (SOAP) 

Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım