1 - Projemizin üzerinde veya içersinde Sağ klik > New > Other seçeneğine tıkladığımızda,

gelen New Select a Wizards ekranından Logo Platform Tailor klasörü altından 

LPT Table alanını seçip Next Buttonuna tıklarız.

Resim 1’de tanım gösterilmiştir.

Resim -1

2 - Açılan “New Custom Table Wizard” ekranından File name kısmına

  • Custom Table ismini tanımlayıp Next buttonuyla ilerleriz.


3 - Gelen Ekran üzerinde

  • Table Name ve Physical Name(tablonun veritabanındaki adı)  alanlarını doldururuz.
  • İsteğe bağlı olarak parametertanımları yaparız. 
  • Record Info Columns chekbox’ını seçerek kayıtların oluşturulma ve değiştirilme bilgilerinin takibi için gereken kolonlarında  oluşturulumasını sağlarız.
  • Grid üzerine gelip sağ click>Insert Row   ile eklenen satır üzerine gelip tekrar sağ click>Edit cell diyerek colum adını, tipini ve size’ını belirleriz.  
  • Index ve/veya tablo üzerinden link tanımı yapılacaksa next buttonuna basılarak sonraki sayfaya geçilir, yapılmayacaksa Finish buttonuna basılarak tablo tanımı tamamlanır.

Örneğin; tablonun firma bağımlı veya donem bağımlı olmasını istiyorsak bunları seçeriz.


4 - Tablo için index tanımları aşağıdaki şekilde yapılabilir.Grid üzerinde sağ klik>Insert  ve sağ klik>edit seçerek index tanımını yaparız.

5 - Tablo üzerinden link tanımı yapabilmek için,

  • Grid üzerinde sağ klik>add
  • Gelen ekrandan alias tanımı yapıp link ile ilgili detayları doldurup ok butonuna basarız ve linkin grid üzerine eklendiğini gördükten sonra isteğe bağlı olarak tekrar aynı işlemi yaparak diğer  linkleri  ekleriz.
  • Finish butonuna basarak table tanımı tamamlarız.

  


Telif HakkıKullanım KoşullarıGizlilik
Copyright © 2018 Logo Yazılım