Yeni bir kullanıcı kaydı eklemek için Kullanıcılar ekranındaki Yeni Kullanıcı  tuşu kullanılır.

Kullanıcı bilgileri ekranında, kullanıcının kişisel bilgileri (adı, dili, cinsiyeti vb.), IP Santral bilgileri, MailChimp API anahtar bilgisi, entegrasyon bilgileri ile bağlı olduğu roller, satış temsilcileri, departmanlar, görevler ve etkinlikler yer alır.


Kullanıcı başlığı altında yer alan alanlar, kullanıcının CRM uygulamasına ait bilgilerini kapsar. Kullanıcı Adı alanına girilen isim, kullanıcı sisteme giriş yaparken istenen kullanıcı adıdır.

işaret kutucuğu, kullanıcının sistemde hareket görebilmesi için gereklidir. Aktif seçeneği işaretlenmemiş kullanıcılar, kullanıcı seçimi yapılan listelerde görüntülenmezler.

işaret kutucuğu, ilk defa oturum açarken kullanıcıdan şifresini değiştirmesi isteniyorsa işaretlenir.

işaret kutucuğu, kullanıcının uygulamaya girişini bloke etmek için kullanılır.

işaret kutucuğu, kullanıcıya sistem yöneticisi rolünü vermek için işaretlenir.


Kişi başlığı altında, kullanıcıya ait genel bilgiler girilir. Kullanıcın adı, soyadı, ikinci adı ve doğum tarihi girilir.


Entegrasyon Seti Bilgileri

Kullanıcı bilgilerin yanında yer alan entegrasyon seti ile ilgili alanlar, kullanıcının uygulama içerisinde hangi entegrasyon seti ile çalışacağının bilgisidir.

Öndeğer olarak kullanılacak olan ERP programı, Öndeğer Entegrasyon Seti alanından seçilir. ERP Kullanıcı Adı ve ERP Kullanıcı Şifresi, seçilen entegrasyon setine ait kullanıcı adı ve şifre bilgileridir.

Öndeğer Entegrasyon Seti alanında seçilen set, kullanıcı uygulamayı açtığında varsayılan olarak gelir. Ancak kullanıcı için Roller sekmesinden ERP Entegrasyon Yönetim Rolü tanımlanmışsa, kullanıcı diğer entegrasyon setlerini de Entegrasyon Setleri sayfasında görebilir ve tanımlı setlerle çalışabilir.

Eğer kullanıcı için yalnızca ERP Entegrasyon Kullanım Rolü tanımlanmışsa, kullanıcı yalnızca kendi kullanıcı kartında onun için tanımlanan entegrasyon seti ile çalışabilir.

Bu işlem kullanıcı kartının içerisindeki Roller sekmesinden kullanıcıya ilgili rolü atayarak yapılabildiği gibi Tanımlar > Güvenlik > Roller ekranında, ERP Entegrasyon Yönetim Rolü'ne ilgili kullanıcının eklenmesiyle de gerçekleştirilebilir.

Firma Kaydedildiğinde ERP Aksiyonu ve Ürün Kaydedildiğinde ERP Aksiyonu parametreleri, CRM tarafında yeni bir firma veya ürün kaydedildiğinde veya var olan firma / ürün kaydı güncellendiğinde ilgili kullanıcının oturumunda alınacak olan eylemi belirlemek için kullanılır.

Kullanıcıya Sor seçilirse, CRM tarafında bir firma / ürün kaydedildiğinde veya güncellendiğinde, uygulama bir bilgi mesajı ekrana getirecek ve aynı firma / ürün kaydının CRM veya ERP tarafına senkronize edilmesini isteyip istemediğinizi soracaktır.

Kullanıcı istediği eylemi işaretleyerek Tamam seçeneğine tıkladığında, senkronizasyon belirlenen yönde gerçekleşir veya veri senkronizasyonu yapılmaz.

Senkronize Et ERP → CRM seçeneği tercih edilirse, CRM'de bir firma / ürün kaydedildiğinde veya güncellendiğinde, ERP tarafında var olan kayıt otomatik olarak CRM tarafına senkronize edilir. Eğer ERP tarafında böyle bir kayıt yok ise, veri senkronizasyonu gerçekleşmez.

Senkronize Et CRM → ERP seçeneği tercih edilirse, CRM'de bir firma / ürün kaydedildiğinde veya güncellendiğinde, yeni veri ERP tarafına otomatik olarak senkronize edilir.


IP Santral Bilgileri

IP Santral bölümünde kullanıcının IP santral ID'si ve dahili numarası girilir.

Bu bölümde yer alan Arama Geldiğinde Aksiyon seçeneği ile kullanıcı bir arama aldığında otomatik olarak oluşturulacak olan kayıt belirlenir.

MailChimp ayarları ve toplu e-posta gönderimi ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.


Kullanıcı ekranının en alt bölümünde yer alan panel, ilgili kullanıcı kaydına ait rol, görev, etkinlik vb. tanımların yapılması için kullanılır.