ERP tarafında tanımlı olan firma için bir risk limiti belirtilmişse, CRM tarafında bu firma bir teklifte kullanıldığında ve risk limiti aşıldığında gerçekleşecek eylemin belirlendiği sekmedir.

Bu sekme altında bakiye kontrol ayarını belirlemek için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tuşuna tıklanır.

Açılan Entegrasyon Bakiye Kontrolü ekranında öncelikle cari bakiye kontrolü ayarlanacak olan Entegrasyon Seti seçilir. Daha sonra cari risk limiti aşıldığında yapılması istenen eylem belirlenir.

Cari Bakiye Kontrolü parametresi ilk olarak entegrasyon seti tanım ekranında belirlenir. Ancak kullanıcı, yetkisi dahilinde olması koşuluyla, ilgili entegrasyon seti ile çalışmasında uygulanmasını istediği cari bakiye kontrolünü bu sekmeden değiştirebilir. Bu değişiklik kullanıcı bazında uygulanır ve Entegrasyon Seti içerisinde tanımlanan Cari Bakiye Kontrolü seçimini değiştirmez.