Amaç

Destek kaydı ana kayıt ekranında 'Garanti - Seri No' sürecinin geliştirilmesinin sağlanması

Destek Ana Ürün Bilgilerinin Tanımlanması - Garanti Kontrolü Yapılması

1- Destek Kaydı Sayfasında Destek Ana Ürün Bilgilerinin Tanımlanması - Garanti Kontrolü Yapılması

Destek kaydı → Yeni destek kaydı butonu tıklanır ve destek kaydı ana ekran görüntülenir.

 Destek Kaydı Ana Ekran

Destek kaydı ekranında 'Ürün Bilgisi' görüntülenir. Ürün Bilgisi başlığı altında ana ürün, seri no, garanti durumu ve garanti bitiş tarihi alan bilgileri yer alır.

Daha önceki versiyonlarda destek kaydı garanti - seri no sürecini destek kayıtları → ilişkili kayıtlar → ilişkili ürünler  üzerinden görüntülenmekteydi. Artık destek kayıtları üzerinden direkt olarak ürün bilgisini seçebilir ve garanti durumu - seri no takibi sağlanır.

Bilgilendirme

Kullanıcı destek kaydı ürün bilgisinden veya İlişkili ürünler üzerinden garanti durumu - seri no takibi sağlayabilir.

Kullanım Videosu

Destek Ana Ürün Bilgilerinin Tanımlanması - Garanti Kontrolü Yapılması.mp4

Destek Kaydı Liste Ekranından Ana Ürün Bilgisinin Gösterilmesi

2- Destek Kaydı Sayfasında Ana Ürün Girişi Yapılması - Destek Kaydı Liste Ekranından "Listview" Ana Ürün Bilgisinin Gösterilmesi

Destek kaydında Garanti - Seri No takip sürecinde ana ürünün tanımlanabilmesi ve liste üzerinden seri no / ana ürün alanlarının filtrelenebilmesi sağlanmıştır. Destek kaydı ana sayfası üzerinden ana ürün girişi yapılır. Destek kaydı listesi üzerindeki "Ana ürün" kolonu üzerinden filtreleme yapılarak ilgili ürünler gösterilir.

Ana Ürün Liste Kolon Bilgisi

Seri No Alanların Destek Kaydı Listesinde Gösterimi

Destek kayıtları listesinde "Seri No" alanın liste ekranda kolon olarak gösterilmesi ve filtrelenmesi sağlanır. 

Bilgilendirme

Garanti Durumu ve Garanti Bitiş Tarihi alanları destek kaydı liste ekranında kayıt edilmemiş gibi görünebilir. Her iki alanda anlık değer okuduğu için destek kayıtları detay ekranda görüntülenmesi sağlanmıştır.

Destek Kaydı İlişkili Kayıtlar - İlişkili Ürünler Tablosunda Ana Ürünün Gösterilmesi

3- Destek Kaydı İlişkili Kayıtlar → İlişkili Ürünler Tablosunda Ana Ürünün Gösterilmesi

Ana Ürün, destek kaydı ana sayfası ve İlişkili ürünler altında senkron çalışır. Destek kaydı ana sayfada seçilen ürün, İlişkili ürünlerdeki ana ürüne yansır.

Ana Ürün 

İlişkili Ürün