Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tanımlar modülünün Teklifler menüsü altında yer alan menü seçenekleri, teklif kartlarına ait bazı alanların kullanıcı tanımlı seçeneklerini kaydetmek için kullanılır.

Info
titleTeklif Öndeğerleri