Tanımlar > Teklifler > Teklif Grupları seçeneği ile teklif kartlarında seçilen teklif grupları tanımlanır.

Yeni bir teklif grubu tanımlamak için Teklif Grupları ekranındaki Yeni Teklif Grubu seçeneğine tıklanır.Açılan Teklif Grubu penceresinde, gruba verilecek isim Teklif Grubu Adı alanına yazılır.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan teklif grupları, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Bir teklifin grup bilgisi, teklif kartının Grup alanında belirlenir.