Tanımlar > Teklifler > Teklif Onay Kuralları seçeneği ile teklifler için geçerli olacak onay kuralları tanımlanır.

Teklif Onay Kuralları, satış temsilcisinin teklifi satışa çevirmeden önce, belirli aşama ve kriterlerde yönetici onayına ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanılır. Onay mekanizmasıyla çalışanlar, bir veya birden fazla Teklif Onay Kuralı tanımlayabilir.

Yeni bir teklif onay mekanizması tanımlamak için Teklif Onay Kuralları ekranındaki Yeni Teklif Onay Kuralları seçeneğine tıklanır.Açılan Teklif Onay Kuralları ekranında onay mekanizmasına ait kriterler tanımlanır.SıraOnay kuralının kaçıncı sırada uygulanacağını gösteren sıra numarasıdır.
TanımOnay kuralına verilecek isim girilir.
AktifOnay mekanizmasının tanımlandıktan sonra kullanılabilmesi için Aktif işaret kutucuğu seçilmelidir.
Zamanlama

Onay kuralının ne zaman işleyeceğini gösterir. Kaydetme Sonrasında, Manuel, Form Hazırlandıktan Sonra seçenekleri mevcuttur.

Kaydetme Sonrasında seçildiğinde, teklif ekranına giriş yapıldıktan sonra teklif onay süreci başlar.

Manuel seçildiğinde, kullanıcı Teklif Onay Sürecini teklif kartının İşlemler menüsünde yer alan Gönder butonu ile kendisi başlatır.

Form Hazırlandıktan Sonra seçildiğinde, kullanıcı teklif kartının üst araç menüsünde yer alan Hazırla ikonunu seçer ve formun hazırlamasıyla birlikte teklif onay sürecini başlatır.


Onay Verecek

Onay işlemini gerçekleştirecek olan kullanıcı seçilir.

Teklif Onay Kuralı tanımlarken birden fazla Onay Verecek kullanıcı seçilemez.
Onay Verebilen Diğer Kullanıcılar

Onay işlemini gerçekleştirebilecek başka kullanıcı varsa bu alanda belirtilir. Birden fazla kullanıcı seçilebilir.

KullanıcılarKullanıcılar alanında hiç bir kullanıcı seçilmezse tanımlanan onay kuralı tüm kullanıcılar için geçerli olur. Eğer tek bir kullanıcı girilmişse ilgili onay kuralı yalnızca o kullanıcı için geçerli olacaktır.
Kural İfadesi

Onay mekanizmasının kriterleri bu alanda bağlanır.

Teklif onay kuralı oluştururken Ve ifadesi seçildikten sonra amaca uygun olarak belirlenecek alternatif kural bağlacı kriterleri seçilmelidir. Aktif_revize_Id üzerinden istenilen nesneye erişilir ve İle başlar kısmından alternatif kural cümleleri seçilir.