Tanımlar > Teklifler > Teklif Türleri seçeneği ile teklif kartlarında seçilen teklif türleri tanımlanır.

Yeni bir teklif türü tanımlamak için Teklif Türleri ekranındaki Yeni Teklif Türü seçeneğine tıklanır.Açılan Teklif Türü penceresinde, türün adı Teklif Türü Adı alanına yazılır.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan teklif türleri, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Bir teklifin tür bilgisi, teklif kartının Tür alanında belirlenir.