Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ekle

Yeni bir cari hesap kaydı açmak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Çıkar

Cari hesap tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala

Seçilen cari hesap bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek mümkündür.

Kayıt Sayısı

Cari hesaplar listesinden türlerine göre ve toplam olarak kayıtlı cari hesap toplamını listeler.

Hesap Özeti

Seçilen cari hesap kartına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Borç Takip

Borç takip penceresini ekrana getirir ve kapama işlemleri yapılır.

Döviz Toplamları

Cari hesap kartının işlem dövizi üzerinden toplamlarını listeler.

Hesap Toplamları

Cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek için kullanılır.

Hareketler

Cari hesap kartına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.

Sipariş Hareketleri

Cari hesaba ait siparişleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.

İrsaliye Hareketleri

Cari hesaba ait irsaliyeleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır.

Ekstre

Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Risk DurumuCari hesap üzerinden cari hesap risk durumu raporu dökümünün alınması için kullanılır.

CH Döviz Değerleme Raporu

Cari hesap ekstresinin seçilecek döviz türüne göre alındığı rapor seçeneğidir.

Sevkiyat Adresleri

Firma ya da cari hesabın birden fazla işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adreslerinin kaydedildiği seçenektir.

Plasiyer Bağlantıları

Seçilen cari hesap - satış elemanı bağlantısının izlendiği seçenektir.

Satış Elemanı - Cari Hesap BağlantılarıCari hesap kartına bağlı olan Satış Elemanlarının görülebilmesi ve yeni bağlantı tanımlanması için kullanılır.

Borç Takip Toplamları

Cari hesaba ait kapanmamış ve kapanmış borç ve alacak toplamlarının işlem dövizi bilgileri ile izlendiği seçenektir.

Haritada Göster

LogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda, haritada üzerinden adres bilgilerine ulaşımı sağlar.

Taksit Hareketleri

Cari hesaba ait taksit hareketlerini listelemek ve taksit işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı cari hesaplar listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.

Filtrele

Cari hesaplar listesini istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Toplu Vade Farkı Hesaplama

Seçilen cari hesaplar için toplu vade farkı hesaplamak ve vade farkı oluşan cari hesaplara vade farkı faturası kaydetmek için kullanılır.

Yaz (Mektup)
Yaz (Etiket)

Cari hesap kart bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları, Diğer tanımlar bölümünde formlar seçeneği kullanılarak yapılır.

Yaz (Mektup) Grup Şirketleri

Grup şirketlerine ait mektup/etiket yazdırma işlemlerinde kullanılır.

Yaz (Mutabakat-BA BS)

BA BS mutabakat formunu yazdırmak için kullanılır.

Yaz Mutabakat-BA BS (Grup Şirketleri)

Form Ba-Bs mutabakatı yazdırılırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak için kullanılır.

Mektup Gönder

Cari hesaba mektup gönderi işlemi için kullanılır.

Toplu Mektup Gönder

Birden fazla cari hesaba toplu olarak mektup göndermek için kullanılır.

Toplu Mektup (Grup Şirketi)

Grup şirketlerine toplu mektup gönderme işlemlerinde kullanılır.

Toplu Ekstre Gönder

Seçilen cari hesaplara toplu olarak Ekstre gönderme işleminde kullanılır. Gönderimin hangi cari hesaplara yapılacağı Cari Hesap Filtrele penceresinde belirlenir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise ilgili cari hesap tanımlarında Diğer sayfasında Gönderim Yöntemi bölümünde seçilir.

Toplu Mutabakat BA BS Gönder

BA BS formunu mutabakat mektubu olarak birden fazla cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Mutabakat BA BS Gönder (Grup Şirketi)

BA BS formunu mutabakat mektubu olarak birden fazla grup şirketine göndermek için kullanılır.

Mektup Göndere-Mutabakat işlemlerinde kullanılan mektup gönder işleminde form tasarım ekranı açılmadan cari hesap ve bakiye bilgileri portala iletilir.

Ekstre Gönder

Cari hesaba ait ekstrenin gönderilmesinde kullanılır. Gönderim şekli cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan gönderim şekli seçenekleri kullanılarak belirlenir.

e-Mutabakat işleminde kullanılan ekstre gönder işleminde cari hesap ekstresi filtre ekranı açılır. Filtre ekranında MS Excel Dosyası öndeğer seçili gelir. Filtre seçimleri yapılarak Tamam seçildiğinde ilgili cari hesaba ait ekstre Excel dosyası portala iletilir.

Mutabakat-BA BS Gönder

BA BS formunu mutabakat mektubu olarak göndermek için kullanılır.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LogoConnect Hareketleri

Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda LogoConnect sunucu üzerinden yapılan işlemleri listeler.

Toplu Güncelle

Cari hesap kartları ile kaydedilen bilgilere ait toplu güncelleme yapmak için.

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı

İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi

İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş firma kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

e-Fatura Mükellef Kontrol

Cari hesap kartında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-Fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir. Buradan yapılan kontrol işlemi tek bir cari hesap kartı içindir.

Emanet Malzemeler

Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.

Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti

İlgili cari hesaba ve ticari işlem grubuna ait borç ve bakiye bilgilerini listelemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Cari hesap tanımı ve/veya cari hesaplar listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.

Silinen Kayıtlar

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.

Değişiklik Tarihçesi

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

...