Malzeme ve cari hesaplar üzerinden malzemelerin sevk durumu izlenir gerekirse sevk işlemleri gerçekleştirilir. Fiş/fatura içinde yer alan malzemelerin sevkedilip sevkedilmeyeceği, fiş/fatura Detaylar 2 sekmesinde yer alan Emanet seçeneği ile belirlenir. Emanet seçeneğinin işaretlenmesi fiş/fatura içindeki malzemelerin sevkedilmeyeceği, emanet ambarında bekletileceğini belirtir. Diğer İşlemler / Stok Çalışma Bilgileri'nde yeralan "İrsaliye Sevk Durumu" değeri ne olursa olsun Emanet seçeneği işaretli faturaya ait irsaliyenin durumu "Sevk Edilmedi" olacaktır. Emanet seçeneği işaretlenmiş bir faturaya eklenmek istenen "Sevkedildi" durumundaki irsaliye aynen korunurken; değiştir ile girilen emanet işaretli faturanın emanet işareti kaldırıldığında satırlara ait irsaliyelerin tamamının sevk durumu değişir. Firmanın emanetinde kalan sevkedilmemiş malzemeler hem cari hesap hem de malzeme tanımı üzerinden izlenir ve sevk işlemleri yapılabilir. 

Firma ve dönem devri dışında herhangi bir nedenle devreden ve emanet malzeme içeren satış/satınalma faturası sisteme manuel olarak kaydedilebilir. Bunun için ilgili satış/satınalma faturası başlık bilgilerinde yer alan "Devir" seçeneği işaretlenir. Fatura "Öneri" durumunda kaydedilir dolayısıyla malzeme stok toplamlarını ve cari hesap bakiyesi etkilenmez; aynı zamanda değiştirilemez, muhasebeleştirilemez, iade edilemez. Sevk zamanı geldiğinde ilgili miktar sevkedilir. Bu faturanın faturalar listesinde yer alması isteniyorsa filtre seçeneklerindeki "Emanet Devrinden Gelenler Gösterilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.

Emanet Malzemelerin İzlenmesi ve Sevk İşlemleri 

Firmanın emanetinde bekleyen bu malzemelere Malzemeler ve Cari Hesaplar listelerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Emanet Malzemeler seçeneği ile ulaşılır. 

Malzemeler Listesi'nde Emanet Malzeme İşlemleri 

Seçilen malzeme için Emanet seçeneği işaretli olarak kaydedilmiş faturalara ait irsaliyeler listelenir. Emanet Malzemeler listesinde yer alan filtreler seçeneği ile, sevk işlemleri belirli bir cari hesap ya da fiş için yapılabilir. Emanet malzemeler penceresinde üzerinde bulunulan malzemeye ait emanet seçeneği işaretlenerek kaydedilmiş satış/satınalma faturalarına bağlı satış/satınalma irsaliyeleri listelenir. Tek tek ya da toplu sevk işlemi yapılabilir. Sevk işleminin toplu olarak yapılması durumunda, Emanet malzemeler listesinde sevk işlemi yapılacak hareketler işaretlenerek seçilir ve Sevket tuşu tıklanır. İlgili satırların bağlı olduğu irsaliyeler fiş numarasına göre gruplanarak ekrana gelir. Sevkedilecek miktar girilip kaydedilir. Sevkedildi statüsündeki yeni bir irsaliye oluşur. Sevket ve toplu sevket işleminde açılan irsaliye ekranına gelen satırlara göre hesaplanan indirim ve masraflar girilen sevk miktarlarına göre yeniden hesaplanır. "Emanet" seçeneği işaretlenerek kaydedilen satış/satınalma faturalarının sevkedilmedi statüsünde oluşan irsaliyeleri kullanıcı tarafından sevkedildi statüsüne getirildiğinde ilgili malzeme miktarları emanet stoktan düşer, emanet malzemeler listesindeki miktarlar da güncellenir. 

Cari Hesaplar Listesi'nde Emanet Malzeme İşlemleri 

Emanet malzemeleri izleme ve sevk işlemleri için cari hesaplar listesinde (browser) F9/sağ fare tuşu menüsündeki Emanet Malzemeler seçeneği kullanılır. Emanet Malzemeler penceresinde yer alan filtreler seçeneği ile malzeme ya da fiş numarasına göre filtreleme yapılarak sevk işlemleri yapılabilir. Emanet malzemeler penceresinde üzerinde seçilen cari hesaba ait emanet seçeneği işaretlenerek kaydedilmiş satış/satınalma faturalarına bağlı satış/satınalma irsaliye satırları yer alır. Sevk işlemleri tek tek ya da toplu olarak yapılabilir. Üzerinde bulunulan satır için sevket tuşu tıklandığında bağlı bulunan irsaliye sadece o satır için açılır sevkedilecek miktar girilir. Toplu sevk işlemi için sevk işlemi yapılacak hareketler seçilir ve Sevket tuşu tıklanır. İlgili satırların bağlı olduğu irsaliyeler fiş numarasına göre gruplanarak sırayla ekrana gelir, sevkedilecek miktarlar girilerek kaydedilir. Kayıt işleminden sonra "sevk edildi" statüsünde yeni bir irsaliye oluşur. İşlem seçilen tüm hareketler için aynı şekilde tekrarlanır. Sevket ve Toplu sevket işlemi sonrası açılan irsaliye ekranında emanet malzemeler penceresinde seçilen satırlar dışındaki fişe bağlı diğer satırlar yer almaz. Sevket ve Toplu sevket işleminde açılan irsaliye ekranına gelen satırlara göre hesaplanan indirim ve masraflar girilen sevk miktarlarına göre yeniden hesaplanır. Emanet seçeneği işaretlenerek kaydedilen satış/satınalma faturalarının sevkedilmedi statüsünde oluşan irsaliyeleri kullanıcı tarafından sevkedildi statüsüne getirildiğinde ilgili malzeme miktarları emanet stoktan düşer, emanet malzemeler listesindeki miktarlar da güncellenir. 

Malzemeler Listesi'nden Emanet Stok Miktarlarının İzlenmesi 

İşletmenin emanetinde kalan malzeme miktarları Malzemeler listesinde Emanet Stok kolonunda izlenir. Emanet Miktarı kolonundaki değere "Öneri" konumundaki irsaliye/fatura miktarları dahil değildir. Emanet stok durumunun malzemeler listesinden izlenebilmesi için Stok Çalışma Bilgileri'nde yer alan Emanet Stok Durumu İzlenecek parametre satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler 

Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir. Malzeme kartları ve Cari hesap kartları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Sevkedilmiş emanet malzemeler bu pencerede Sevk Tarihi, Tarih, Fiş Numarası, Fiş Durumu, Cari Hesap Kodu/Unvanı, Miktar ve Birim bilgileri ile listelenir. Filtreler seçeneği ile malzemeler filtrelenir ve filtre koşullarına uygun malzemelerin listelenmesi sağlanır. "Sevk Geri Al" seçeneği kullanılarak sevkedilen emanet malzemelerin hepsi veya bir kısmı geri alınabilir. Bu seçenek tıklandığında malzemeye ait irsaliye görüntülenir, geri alınacak miktar fiş satırında girildikten sonra fiş kaydedilir ve geri alma işlemi gerçekleştirilir. Geri alınan miktar için yeni bir irsaliye fişi oluşturulur.