Cari hesap ekstresi, cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Cari Hesap Ekstresi'nde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. Cari hesap ekstresi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı 2

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanılanlar/Kullanılmayanlar

C/H Özel Kodu 1-5

Grup/Aralık

C/H Yetki Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Grup Şirketi Kodu

Listeden Seçim

Listeleme

Koda Göre/Açıklamaya Göre

Kayıt Türü

Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı

Borç Bakiye Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Alacak Bakiye Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Risk Toplamı

Başlangıç/Bitiş

İşyeri Numarası

Tanımlı işyerleri

Fiş Numaraları

Grup/Aralık

Fatura Detayı

Evet/Hayır

Bordro Detayı

Evet/Hayır

Sipariş Detayı

Evet/Hayır

Fiş Belge No.

Grup/Aralık

Tarih Aralığı

Başlangıç/Bitiş

Hareket Türü

Malzeme Hareketleri/Promosyon Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri/Karma Koli Hareketleri/Sabit Kıymet Hareketleri

Faturalar

Mal Alım Faturası/Perakende S. İade Faturası/Toptan S. İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alım İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Alınan Fiyat Farkı faturası/Verilen Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fişleri

Nakit Tahsilat /Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman Fişi/Kur Farkı İşlemi/Özel Fiş/Açılış Fişi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Verilen Serbest Meslek Makbuzu/Alınan Serbest Meslek Makbuzu/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi

Banka Fişleri

Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası

Bordrolar

Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Kasa İşlemleri

Gider Pusulası

Siparişler

Satış Siparişleri/Satınalma Siparişleri

Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar

Listelenecek/Listelenmeyecek

Fişler

İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi

Cari Hesap Hareket Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Fiş Yetki Kodu

Grup/Aralık

Banka Havale Özel Kodu

Grup/Aralık

Fatura Özel Kodu

Grup/Aralık

Bordro Özel Kodu

Grup/Aralık

Bakiye Vermeyenler

Listelenecek/Listelenmeyecek

Sayfa Düzeni

Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya

İşlem Döviz Türü

Döviz seçenekleri

Satış Elemanı Kodu

Grup/Aralık

Satış Elemanı Adı

Grup/Aralık

Satış Elemanı Pozisyon Kodu

Grup/Aralık

Ödeme Planı Detayı

Evet/Hayır

Hareket Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

Bakiye Türü

Borç/Alacak/Borç+Alacak

Dövizli Çeklerin Değerlemesi

Evet/Hayır

Grup Şirketi Dökümü

Evet/Hayır

Devir Çekleri Listelensin

Evet/Hayır

Dövize Endeksli Çekler

Yerel Para Biriminden/Endeksli Döviz Türünden

Kredi Kartı Fiş Satırları

Listelenecek/Listelenmeyecek

Devreden Durum

Listelenecek/Listelenmeyecek

Çek/Senet DurumuGerçek/Öneri
Ortalama Vade Referans TarihiBaşlangıç/Bitiş
Devir Kredi Kartı Fişleri ListelensinEvet/Hayır
İrsaliye DetayıEvet/Hayır
İşlem Bordroları Giriş Bordrosu Dövize Endeksli Kuruna Göre GösterilsinEvet/Hayır

Dövizli Çeklerin Değerlemesi filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, vadesi gelmemiş çekler rapor tarihindeki kurdan değerlenerek yerel para birimi cinsinden gösterilir. Tahsil edilmiş çekleri ise tahsilat kurundan değerlenir.

Devreden Durum: Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında, devreden durum bilgisinin listelenmemesi isteniyorsa bu filtre satırında "Listelenmeyecek" seçimi yapılır.