Firmanın birden çok sayıda cari hesapla çalışması ve çalıştığı cari hesapların da birden çok adresinin olması durumunda sevk işlemlerinin hangi adrese yapılacağı önemlidir.

Cari hesaplar listesinden Sevkiyat Adresleri listesine ulaşılır ve her bir müşteri için birden çok sevkiyat adresi girilir. Sipariş, irsaliye ve faturaların Detaylar sayfasında yer alan Sevkiyat Adresi bölümünden sevkiyat adres tanımlarına ulaşılır ve seçim yapılır. Sevkiyatın yapılacağı adres ile faturanın kesileceği adres aynı olmayabilir. Cari hesap tanımı İletişim penceresinde kayıtlı olan adres faturanın kesileceği adres bilgisidir; cari hesap listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan sevkiyat adresi ise irsaliye (Malın gönderileceği adres) adresidir.

Sevk işlemlerinde kullanılacak her bir yerleşime ait adres bilgileri Sevkiyat Adresleri menüsünde Ekle seçeneği ile açılan adres tanım penceresinden kaydedilir. Cari hesap için geçerli olacak kayıtlı sevkiyat adresleri kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Sevkiyat Adresleri menü seçenekleri şunlardır.

Alan

Açıklama

Ekle

Yeni sevkiyat adresi bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Kayıt bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Çıkar

Sevkiyat adresini silmek için kullanılır.

İncele

Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Sevkiyat adresi bilgileri başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı sevkiyat adresi sayısını görüntüler.

Güncelle

Sevkiyat adresleri listesini girilen son bilgilerle almak için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Sevkiyat adresleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.