Amaç

Otomatik Görevler | Gelişmiş bildirim ile aktif edilen kural gerçekleştiği anda zamanlama periyodunda gerçekleştirilen işlemlerin toplu raporu, e-posta gönderimi, web bildirimi (toast message) ve mobil bildirim gönderimi sağlar. Bağlantı sağlanan Logo CRM veya ERP datalarından dönecek sorguya göre yapılan görüşmeleri, günlük teklif adedinizi, satışa dönüşen tekliflerinizi, alınan siparişlerinizi, kesilen irsaliye veya faturalarınızı ya da gerçekleşen tahsilatlarınızı ve banka durumlarınız gibi raporları Gelişmiş bildirim aracılığıyla toplu olarak ilgili kullanıcı/kullanıcılara gönderilmesi sağlar.

Bilgilendirme

Gelişmiş Bildirimler, "Logo CRM veri tabanı, ERP veri tabanları veya herhangi bir veri tabanı" tablosunun dinlenerek bildirim gönderebilmesini sağlar.

Otomatik Görevler | Gelişmiş Bildirim Parametre Ayarları

1- Gereksinimler

1.1. Gelişmiş Bildirim çalıştırmak için 'Logo CRM Quartz Service' çalıştığına emin olunuz. Quartz servisi için windows→ hizmetler den kontrol edilir.1.2. E-posta gönderimleri için e-posta ayarlarının tanımlanmış olması gerekmektedir. E-posta ayarı veya şifremi unuttum dokümanlarından e-posta ayarı detayına ulaşabilirsiniz. E-posta ayarı olmadığı durumda e-posta üzerinden gelişmiş bildirim alınmaz.

1.3. E-posta gönderecek kullanıcı sistem yöneticisi olması gerekir. 

 Sistem Kullanıcısı

Bilgilendirme

E-posta gönderecek kullanıcı eğer sistem yöneticisi değilse, anlık tost mesaj bildirimi ve e-posta gönderimi sağlanmaz.

Otomatik Görevler | Gelişmiş Bildirim

2- Kullanım

Tanımlar → Otomatik Görevler  menü içeriğinde Görev tipi "Gelişmiş Bildirim" seçildikten sonra görev adı, zamanlama, hatalı durum bilgilendirme doldurulur ve ve rapor parametreleri aşağıdaki bilgiler doğrultusunda doldurulur.

Gelişmiş Bildirim parametre ayarı ile genel, sorgu, içerik ve adres ekranları görülür. 

2.1. Genel

Senaryo: Otomatik görevler liste ekranında görüntülenen gelişmiş bildiriminizin tanım kısmıdır. Zorunlu alandır. E-posta ve Bildirim için içeriğine ait "Başlık" bilgisi olarak gönderilir. Otomatik görev tanımı boş olduğu durumlarda senaryo otomatik olarak görev adı olarak atanır.
Veri Tabanı Bağlantısı: Metin alanın en sağındaki  tıklanır ve veri tabanı bağlantı bilgileri girilir. Veri bağlantısı ekranından sunucu adı, kullanıcı adı, şifre bilgileri girilir.

 Veri Tabanı Bağlantı Bilgileri


Bilgi

Veri tabanı bağlantı noktasında sunucu adı, kullanıcı adı ve şifre bilgisini eksik veya yanlış girdiğinizde sistem "veri tabanı bağlantısı başarısız" uyarı mesajı verir. 

Özel Anahtarlar ve Değerler: Özel Parametreler özel değerler üzerinde saklanmaktadır. Anahtar ve değer içeren, hızlı bir şekilde veri girişi yapabilen bir grid tasarım içerir. Örneğin ERP veri tabanı bağlama işlemi sağlandıysa, özel anahtar değere firma bilgisi, değer kısmına firmanın numarası eklenir veya dönem bilgisi ve dönem numarası eklenmesi gibi düşünülür. Böylece istenildiğinde sadece değer alanı değiştirilerek sorguların dinamik olarak değişmesi sağlanır.

Başlangıç Tarihi: Gelişmiş bildirimin başlangıç saatini alır. Varsayılan olarak boş bir tarih görüntülenir. Sorgunun çalışma ve otomatik görevin son çalışma tarihine göre başlangıç tarihi sistem tarafından güncellenir.

Bilgilendirme

Deneme yapmak için başlangıç saatinizi geçmişe yönelik verebilirsiniz. Sorgunuz çalıştıktan sonra başlangıç saatiniz otomatik görevin son çalışma tarihine göre zamanı geldiğinde arka planda güncellenir.

2.2. Sorgu

Gelişmiş Bildirim | Sorgu alanına  tıklanır ve açılan sorgu editör ekranıyla sorgularınız eklenir. Sorgu ekranında, sorgu editörü, kayıt tetiklenme türleri, oluşturma tarihi, güncelleme tarihi, bağlı sorgu ve tarih formatı yer alır.

 Sorgu Alanı

Sorgu: Sorgu editör içerisinde üst kısımda parametre ekranı görülür. Parametrenin amacı ise genel tabı altında bulunan 'özel anahtar' bilgisini çeker. Sorgu editör kısmı ise veri tabanı üzerinden ekleyeceğiniz sorgu eklenir. Test butonuna ile sorgunun çalışır veya çalışmadığı durum geri bildirim ile görüntülenir.

 Sorgu Editör | Parametre

Sorgu kısmında eksik bilgi veya bağlanan data üzerinde bir sorun olduğunda uyarı bilgilendirilmesi görülür.

 Uyarı Bilgilendirmesi

Veri tabanı bağlı olmadığı durumda;

Veri tabanı bağlı olmadığı durumda diğer bir hata durumu;

Sorgu Editör üzerinden eksik sorgu bilgisi yazıldığında;

Tetikleme Tipleri;
Sorguların çalışması için tetikleme tipleri gerekir. Tetikleme tipleri kayıt eklendiğinde, güncellendiğinde veya sorgu çalıştığında gerçekleşir. Veri tabanına bağlı eklenen sorguların çalışması için kayıt ekleme, güncelleme ve sorgu çalıştığında tetiklensin seçimlerinde farklılık gösterir.

 • Kayıt eklendiğinde tetiklensin: İlgili iş nesnesine veya diğer veri tabanı sorgusundan dönecek sorguya göre kayıt eklendiğinde tetiklenen durumdur.
 • Kayıt güncellendiğinde tetiklensin: İlgili iş nesnesine veya diğer veri tabanı sorgusundan dönecek sorguya göre var olan kayıt güncellendiğinde tetiklenen durumdur.

Bilgilendirme

Kayıt eklendiğinde ve kayıt güncellendiğinde tetiklensin seçildiğinde oluşturma tarihi ve güncelleme tarihi alanlarını doldurmanız önerilir.

 • Sorgu çalıştığında tetiklensin: Veri tabanı üzerinden eklenen sorguya select işlemi seçili ise gerçekleşir.

  Bilgi

  Kayıt eklendiğinde ve kayıt güncellendiğinde tetiklensin işlemleri aynı anda seçilebilir. Sorgu çalıştığında tetiklensin seçildiğinde diğer seçenekler seçilemez.

  Bilgi

  Kayıt eklendiğinde ve kayıt güncellendiğinde tetiklesin işaretlenirse başlangıç tarihi ile getdate arasında olan kayıtlar bildirim içeriğine eklenir.

Bilgilendirme

Sorgu çalıştığında tetiklensin seçildiği durumda, kayıt eklendiğinde, kayıt güncellendiğinde, oluşturma tarihi, güncelleme tarihi alanları pasif gelir. 

Bilgilendirme

Sorgu alanında eklediğiniz sorgunun sonunda ORDER BY veya GROUP BY var ise "Sorgu çalıştığında tetiklensin" tetikleme türüne göre çalışmaktadır. "Kayıt eklendiğinde" ve "Kayıt güncellendiğinde" tetikleme seçenekleri için ise geliştirme devam etmektedir.

Oluşturma Tarihi: Sorgu içerisinde oluşturma veya başlangıç tarih alan bilgisi eklenir.

Güncelleme Tarihi: Son güncelleme tarih alan bilgisi eklenir.

Bilgi

Oluşturma Tarihi ve Güncelleme Tarihi alanları ilgili tetikleme türü işaretlendiyse seçilmelidir. Sorgu içerisindeki tarih tipli alanlar arasından seçilebilirler.

Bağlı Sorgu: Sorgu alanına bağlı olarak çalışır. Bağlı sorgu alanı içerisindeki bulunan parametre bilgisine tıklandığında sorgu alanındaki veri tabanı kolonları gösterilir. Master ve Tra ilişkili olan kayıtları ilişkilendirmek için bağlı sorgu kullanılır.

 Bağlı Sorgu | Parametre

Tarih Formatı: Sunucu üzerindeki tarih formatıdır. Varsayılan olarak →  yyyy-MM-dd HH:mm:ss şeklindedir. Sunucu tarih formatı farklı ise hata alınacağından, gerekiyorsa uygun şekilde düzenlenmelidir.


2.3. İçerik
Gelişmiş Bildirim | İçerik işlem türüne göre bildirim gönderimini sağlar. Hazırlanan sorguların gönderim içerikleri oluşturulur.

 İçerik

Konu: Gönderilecek e-postaya ait "Konu" bölümü içeriğidir. Genel parametreler ve sorgu kolonları konu içeriğine eklenebilir.
Metin alanı yapısına sahiptir. Konu alanın sağında bulunan  tıklanır ve sql 'sorgu oluştur' menü yapısı gelir. Parametreler metin alanında aşağıya yönlü ok basıldığında ise sorguya ait veri tabanı üzerindeki alanlar görülür. 

Oluşturulacak metin-sql sorgu oluştur ekranında metin alanı eklenir ve parametre seçiminden alan seçimi sağlanır. Parametre içinden seçilen alan, sorgu oluştur ekranında {veri} şeklinde görüntülenir.

 Sorgu Oluştur

Bilgi

İçerik → Sorgu oluştur → Parametre seçiminde eklediğiniz alan her zaman metin cümlenin sonuna gelir. Alanı kopyala ile istediğiniz yere yapıştırmanız beklenir.


İçerik İşleme Türü: Tüm veri için tek bildirim (ManyToOne) oluştur ve Her bir veri için ayrı bildirimler (OneToOne) oluştur seçeneklerinden bir tanesi seçilerek, bildirim gönderme işlemi sağlanır.

 HTML Oluştur Ekranı

Tüm Veri İçin Tek Bildirim (Many To One) 

Her Bir Veri İçin Ayrı Bildirimler (One To One)

 • Tüm veri için tek bildirim oluştur (ManyToOne): Sorgunun içerik işleme türüne göre tüm veriler için tek bildirim oluşturur ve içerik bilgisini HTML  yapıda ManyToOne'a göre düzenler.
 • Her bir veri için ayrı bildirimler oluştur (OneToOne): Sorgunun içerik işleme türüne göre her veri için ayrı bildirim oluşturur ve içerik bilgisini HTML yapıda OneToOne' a göre düzenler.

İçerik Yapısı: İçerik işleme türü seçimine göre 'HTML oluştur' ekranı gelir. HTML oluşturma ekranın içerik kısmı;

 • Özel parametreler: Genel tabı altındaki özel parametreye veri girildiğinde HTML oluştur → özel parametre seçiminde girilen veri görüntülenir.
 • Döngüler: MLOOP ve TLOOP olarak HTML gönderim seçeneğine düzenleme yapar. Tek veya her veri için bildirim gönderimde HTML veriyi düzenler. 

  Bilgilendirme

  Döngüler master ve tra yapısına göre oluştur. Örneğin teklif menüsündeki üst yapıyı master teklif ürün kısmında tra olarak düşünülür. HTML metin yapısını döngüler oluşturur. 

 • Kolonlar: Sorguda eklenen veri tabanı alanları görüntüler. HTML tasarım üzerinde kolonlar altından alan eklenmesi sağlanır.
 • HTML metin görüntüleyici: Varsayılan olarak hazır Logo template gelir. İçerik işlem türüne göre HTML yapısı değişir.

  olarak görüntülenir. HTML oluştur ekranın alt kısımda tasarım, html görüntüleme ve ön izleme ekranları bulunur.

Bilgilendirme

Gelişmiş bildirim kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sorgu üzerinde değişiklik yapılırsa, HTML oluştur ekranı yeni eklenen alanları tekrardan görüntülemez. HTML oluştur bilgi içeriği silinir ve tamam butonu basılır. Daha sonra tekrardan içerik metin alanından  tıklanır ve içerik yeniden oluşturulur.

Kısa Bildirim Mesajı: Gönderilecek web ya da mobil bildirime ait açıklama bölümüdür. Genel parametreler ve sorgu kolonları açıklama içeriğine eklenebilir.

2.3.1. İçerik İşleme Türüne Göre E-posta Gönderim Senaryoları

1- Tüm veri için tek bildirim oluştur (Many to One) : Bağlı Sorgu tanımı olsa bile tra bilgisi için işlem yapılmaz, sadece Sorgu tanımı (master) baz alınır.
Bu işleme türünde, adres tabı altındaki kime(veri) alanı kapalıdır ve müdahale edilemez.
Adres tabı içerisindeki T
o kısmında birden fazla kişi varsa, kişiler farklı olarak ayrı ayrı mail gönderilir.

Ana sorgudan kaç kayıt dönüyorsa bilgiler birleştirilerek içerik oluşturulur.

 Tüm Veri İçin Tek Bildirim (Many To One)


2- Her bir veri için ayrı bildirimler oluştur (One to One):
Adres içerisindeki Kime (veri ) alanı dolu ise her farklı kişiye/kişilere kendi bilgisi gönderilebilir. Kime (veri dolu ise one to one için)  Cc hariç diğer To alanların dolu olması önemli değildir. (bağlı sorgusu varsa, içerik ve tra farklı gitmiş olur her kişi özelinde, cc varsa tüm epostalar (zaten birbirinden farklıdır) cc de gider

(1 mail 1 To 2cc kişisi) onetoone > kime-veri kısmı boş ise her To kişisine ayrı ayrı mail gider. Farklı içerikler de ayrı ayrı gider. Bu durumda mesela A kişisi ve B kişisi giden bir mail (To ile ayrı ayrı) cc ler de ki  kişilere 2 defa gelmiş olur.

 Her Bir Veri İçin Ayrı Bildirimler Oluştur (One To One)

2.4. Adres

Gelişmiş Bildirim Parametre Ekranı | Adres sekmesi tanımlamaların yapıldığı ekrandır. 

 • Gönderim yapılacak kullanıcılar "Gönderen E-posta" ile Gelişmiş Bildirim gönderirken bildirimin gönderileceği e-posta adresinin seçilmesini sağlar.

Gönderilen E-posta seçimi ile birlikte;

Otomatik Görevler > Gelişmiş Bildirim görev tipinin parametre ekranındaki "Adres" sekmesine, kullanıcının tanımladığı e-postalar arasından seçim yapabileceği gönderen e-posta alanı eklenmesi sağlanır. Gönderim işleminin seçili e-posta üzerinden yapılır. 

Bilgilendirme

Otomatik Görev kaydını oluşturacak kullanıcı, "Tanımlar > E-Posta Ayarları" menüsünde e-posta tanımlaması yaptıysa e-mail bilgisi görüntülenir. Gönderen e-posta alanında yer alan " (plus) " butonuna tıklandığında  e-posta ayarları menüsü pop-up olarak açılır. Burada tanımlanan kayıtlar alan içerisinde listelenir. 

Bilgi

MT_Mail_Settings tablosu içerisinde kullanıcı ile ilişkilendirilmiş tüm e-postalar listelenmelidir.

 • Gönderim yapılacak kullanıcılar "Kime (Kullanıcı)" (To) bölümünde seçilir. Tanımlar → Güvenlik → Kullanıcılar menüsünden kullanıcı bilgilerini çeker.
 • Gönderim yapılacak kullanıcılar "Kime (Departman)" (To Group) bölümünde seçilir. Tanımlar → Diğer→ Departmanlar menüsünden eklenen departman bilgisini çeker.
 • Gönderim yapılacak kullanıcılar "Kime (Veri)" (To Veri) bölümünde seçilir. Sql sorguda oluşan varchar, nchar tipli kolonları listelenir. Genel de e-posta alanı getirilir. 
 • Gönderim yapılacak kullanıcılar "Kime (E-posta)" (To) bölümünde seçilir. Metin girişi sağlanan e-posta eklenebilecek alandır. ";" ile e-posta eklenir. Ayrıca e-posta formatı yanlış girilirse uyarı verilir.
 • Gönderim yapılacak kullanıcılar "Bilgi" (CC) bölümünde seçilir. Tüm tipler için CC olarak gidecek kişi seçiminin yapılması "Kime (Kullanıcı)" (To) alanı gibi davranış gösterir.
 • Bildirim gönderimi için tip seçimi yapılır. Birden fazla bildirim gönderme tipi seçilir. Web bildirim (toast message), e-posta ve mobil bildirim (push notification) gönderimleri yapılır.
 Gelişmiş Bildirim | Adres

Bilgilendirme

Kime (Veri) alanı içerik işlem türü "Tüm veri için tek bildirim" seçili olduğunda bu alan salt okunur (readonly) gelir. 


2.4.1.Web ve Mobil Bildirim;

Otomatik görev tanımı yapılır. Gelişmiş bildirim görev tipi için Genel, Sorgu, İçerik ve Adres alanları doldurulur. Adres bölümünde 'seçimi yapılır. Zamanı geldiğinde veri tabanı sorgularına ve adres bölümü tanımlarına uygun olarak bildirim gönderilir.

 Web Bildirim (Push Notification)

Ayrıca bildirim veya bildirimler menüsü üzerinden dosya indir butonuna basılır ve rapora erişilir.

 Bildirimdeki Rapor İçeriği

Mobil | Push Notification - Bildirimler

"AutomaticTaskReport" ve "AutomaticTaskAdvancedNotification" bildirimlerinin push notification olarak mobile gönderilmesi için gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Bildirimin parametrelere uygun şekilde gönderilmesi sağlanır.

 Rest Ucu

Put /settings api ucu ile ilgili  AllowAutomaticTaskReport ve  AllowAutomaticTaskAdvancedNotification alanları güncellenir.

 Rest Ucu | Update

Web | E-posta Web Bildirimi

Otomatik Görevler | Gelişmiş bildirim senaryo durumu aktif olarak çalıştığı zaman aşağıdaki gibi e-posta içerik görüntülenir.

 E-posta İçeriği

Bilgilendirme

Otomatik Görevler | Gelişmiş Bildirim hazır senaryo şablonları ve kendi local / server ortamınıza içeriye aktar ile alırken dikkat edilmesi gereken konular için tıklayınız.

Gelişmiş Görevleri Dışarı/İçeri Aktarma

3- Gelişmiş Görevleri Dışarı/İçeri Aktarma

Görev tanımlarında içeri-dışarı aktarmanın desteklenmesi sağlanmıştır. "içeri aktar" işlemi yapmak için Tanımlar > Otomatik Görevler ekranı açılır. "İşlemler" altından "Görev işlemleri > Görevi içe aktar" öğesine tıklar.

 Görev Aktarma

İçeri aktar: Görev seçimi için ekran açılır. .crm uzantılı dosya seçimi yapılır. Tamam butonuna basarak içeri aktarmayı başlatır. İçeri aktarma tamamlanınca içeriye aktarılan görev liste üzerinde görüntülenir.
İçe aktarım tamamlandıktan sonra eklenen gelişmiş bildirim pasif gelir. Ayrıca veri tabanınızı tekrardan kendi veri tabanınızdaki bilgiler ile değiştirmeniz gerekir.

 İçe Aktar

Dışarı aktar: Tarayıcının öndeğer indirme klasörüne açılır. Tamam butonuna basarak dışarı aktarmayı başlatır. Dışarı aktarma tamamlanınca dışarıya aktarılan görev dosya yolunda .crm uzantısı ile görüntülenir. 

 Dışa Aktar