E-Posta Ayarları

Logo CRM üzerinden mail gönderebilmek için Tanımlar > e-postalar menüsü altında yer alan e-Posta Ayarları seçeneği ile mail gönderim ayarlarının yapılması gerekir.

Yeni bir e-posta hesabı eklemek için e-Posta Ayarları ekranındaki Yeni e-Posta Ayarları seçeneğine tıklanır.

e-Posta Ayarları ekranında girilen bilgilerin doğruluğu İşlemler menüsünde yer alan seçeneği ile kontrol edilir. Eğer e-posta ayarları doğru yapılmış ise test seçeneğine tıklandığında "Mail başarıyla gönderildi." mesajı ekrana gelir.

Mail şifresinin kontrolü için aşağıdaki servis sağlayıcıları bilgileri kullanılır.

Outlook IMAP ve SMTP Servis Sağlayıcısı

Outlook'u kullanarak Yahoo, Gmail, Hotmail ve diğer e-posta hesaplarından posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz. E-posta sağlayıcınıza gelen sunucu ayarları (IMAP) ve giden sunucu ayarları (SMTP) gerekir. Birkaç e-posta sağlayıcısı için bu ayarların listesi aşağıdadır.


Gelen Sunucu AyarlarıGiden Sunucu Ayarları

E-mail Sağlayıcısı

IMAP Ayarları

SMTP Ayarları

Exchange Ayarları

Microsoft 365

Outlook

Hotmail

Live.com

Sunucu: outlook.office365.com

Bağlantı noktası: 993

Şifreleme: SSL/TLS

Sunucu: smtp.office365.com

Bağlantı noktası: 587

Şifreleme: STARTTLS

Sunucu: mail adres bilgisi eklenir.

Domain bilgisi eklenir.

Şifreleme: SSL/TLS

MSN

Sunucu: imap-mail.outlook.com

Bağlantı noktası: 993

Şifreleme: SSL/TLS

Sunucu: smtp-mail.outlook.com

Bağlantı noktası: 587

Şifreleme: STARTTLS


 Exchange Ayarı

Bilgilendirme

E-posta tipi seçimi SMTP Exchange veya SMTP (Modern) seçimi yaptıktan sonra SSL aktif seçimli olması önerilir.

Modern Kimlik Doğrulama Desteği

Amaç

Microsoftun Cloud ortamındaki serverları için Basic Auth yerine Modern Authentication geçiş yaptırması sonucu, Logo CRM → Tanımlar → e-Postalar → e-Posta ayarları → e-Posta tipi SMTP modern (authentication) desteklenmesi sağlanmıştır.

Servis tarafında işlemleri yürütüldüğünden, oauth için tercih edilen yöntem Resource Owner Password Credentials 'dir.

Kullanımı

Modern kimlik doğrulama için öncelikle e-Posta ayarları ekranından e-Posta tipi alan seçiminden SMTP (Modern) seçilir. "Uygulama (istemci) kimliği" ve "Dizin (kiracı) kimliğialanları doldurulur. SMTP (Modern) kimlik doğrulama kaydedilir.

 Modern Kimlik Doğrulama

Bilgilendirme

ClientId Uygulama  (istemci) kimliği ve TenantId dizin (kiracı) kimliği oluşturma için tıklayınız.

e-Posta Ayarları Test Ekranı

e-Posta tipi SMTP (modern) seçimi ile clientId ve tenantId bilgileri girildikten sonra kaydet işlemi yapılır. e-Posta ayarları liste veya detay görünüm üzerinden ilgili eposta ayar tanımı seçilir ve işlemler → Test e-mail butonuna basılır.

 Test e-mail

Test e-mail butonu ile birlikte mail gönderimi sağlanır. 

 Mail Gönderimi

Bilgilendirme

e-Posta gönderiminde sorun yaşayan sistemler için Azure üzerindeki izin tanımlama adımları kontrol etmelidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Otomatik Görevler | E-Posta Dinleme | IMAP (Modern) Desteklenmesi

Otomatik görevler e-posta dinleme parametresi içerisinde sunucu türü alanına IMAP (Modern) desteği sağlanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 E-posta Dinleme