Sistemde işletilen tüm akışlarla ilgili detay bilgilerin, herhangi bir rapor yetkisine ihtiyaç duyulmadan, elde edilebileceği sayfadır. 

Portal üzerinden İş Takip sayfasına gidildiğinde hangi akışla ilgili detay bilgilere erişilmek isteniyorsa öncelikle Akış Seçiniz bölümünden ilgili akış seçilir. Burada tüm akışlardaki veriyi listelememekteki amaç; akışlara ait özel alanları da gridler üzerinde gösterebilmektir. Örneğin; 'Seyahat Planlama' akışı ile ilgili bir rapor alınmış olup yeşil renk ile belirtilen alanlar özel alanlardır. 

Kullanıcı grid üzerindeki herhangi bir kolona göre gruplama işlemi gerçekleştirebilir. Örneğin; 'Başlatan Kullanıcı' kolonu gridin sol üst bölümüne sürüklenip bırakılarak bir gruplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Aynı kullanıcının başlatmış olduğu işler bölümler halinde gösterilmiştir. Gruplama yapılan kolonun yan tarafındaki çarpı ikonuna basılarak ilgili kolona göre gruplama işlemi iptal edilir.

Seçilen akışla ilgili başlatılan herbir iş satırının başında  butonu bulunmaktadır. İşle ilgili yapılabilecek işlemler bu bölümde listelenmektedir.

Detay

İlgili işe ait detaylar ekranını açar. Bu ekran üzerinden akış ile ilgili genel bilgilere(başlatan, toplam işlem süresi, başlangıç tarihi vb.), akış adımları(hangi aşamalardan geçtiği, ilgili adımlarda ne kadar süre beklediği vb.) ve işe eklenen doküman ve yorumlara ulaşılır.

 Detay

Güncel Form Detay

İlgili işe ait girilmiş güncel form detayına erişim için kullanılmaktadır. Konu ile ilgili detay bilgi için tıklayınız.

Xml Veri

İlgili işe ait girilmiş olan form verilerinin xml olarak çıktısını göstermektedir. Form üzerinde kullanılan primitive tipler, tablolar vs. tüm alanların değerlerine bu xml içerikten ulaşılabilir.

 Xml Veri

Sonraki Adıma Devam Ettir

İlgili işin bulunduğu adımı bir sonraki adıma devam ettirmek için kullanılan bölümdür. Tamamlanmış veya iptal edilmiş işler için görüntülenmemektedir.

İşin bulunduğu adım; 

- Form aktivitesi değil ise (SQL, Rest, Erteleme aktiviteleri gibi) >- sonraki adıma devam ettirir. (Hatalı duruma düşmüş veya herhangi bir sebepten ötürü askıda kalmış işler için)
- Form aktivitesi ve 1 tane aksiyon kolu var ise -> sonraki adıma o tek kol üzerinden devam ettirir. Kullanıcıya herhangi bir seçim yaptırmaz.
- Form aktivitesi ve 1 den fazla aksiyon kolu var ise -> kol seçimi yaptırıp, seçili olan kol üzerinden devam ettirir.

 Sonraki Adıma Devam Ettir

Sonraki Adıma Devam Ettir işleminin detaylı anlatımı için tıklayınız.

İptal 

İlgili işi herhangi bir yetkiye bakmaksızın iptal etmektedir.

 İş İptal

Kopyala

İlgili işi kopyalamak için kullanılmaktadır. Devam eden, hatalı veya tamamlanmış işlerin ihtiyaç duyulan form içeriklerinin kopyalanarak yeni bir iş oluşturabilmesi amaçlanmıştır. 

Kopyala bölümüne tıklandığında karşılaşılan ekran aşağıdaki gibidir. Bu bölümde; kopyalanan işi başlatan olarak görünecek kullanıcı, akış tasarımındaki form ve dosya - yorum içeriklerinin kopyalanma seçeneği sunulmaktadır.

 Kopyala

Sil

İlgili işi silmek için kullanılmaktadır. Yanlışlıkla açılan işler, mükerrer kayıtlar veya test verileri için bu işlem kullanılabilir. Silme işleminin arkasında SSP_DELETE_INSTANCEID prosedürü çalıştırılmaktadır. 

Eğer devam eden bir iş siliniyorsa; iş öncelikle iptal durumuna getirilir sonrasında kayıt silinir.

Toplu bir şekilde iş silme ihtiyacı varsa; Tasarım Aracı > Genel İşlemler > Toplu İş Sil bölümü kullanılabilir.

 Sil