Logo Flow, organizasyonlarda belirli bir girdiyi çeşitli aşamalardan geçirerek belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştürecek iş süreçlerinin tasarlanmasını, işletilmesini, onaylanan, reddedilen veya devam etmekte olan iş süreçlerine ait bilgilerin izlenmesini sağlayan bir iş akış yönetimi (workflow) uygulamasıdır. Basit iş akışlarının az deneyime sahip kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebileceği, form ve akış tasarımının tek bir arayüzden desteklendiği bir yapı sunulmaktadır.Web arayüzünde görüntülenecek formlar ve oluşturulacak akış tasarımlarında kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan sürükle/bırak ile tasarım desteklenmektedir. Son kullanıcıların erişimine açılan web arayüzünden, kullanıcıların sahip oldukları yetkilere bağlı olarak iş akışı başlatmalarına veya devam ettirebilmelerine izin verilir.Mail ve portal içi bildirim desteği ile kullanıcılar, kendilerine atanmış işlerden anlık olarak haberdar olur.Ek olarak portal ana sayfasından, kaç sürecin işlem için beklediğini, kaçının zaman aşımınına uğradığını görüntüleyebilir.

Ürün Temel Özellikleri

 • Sürükle/bırak akış ve form tasarımı
 • Onay/Red Mekanizması
 • Logo Entegre süreç tasarım desteği
 • SQL İşlemleri
  • Veritabanı İşlemleri
  • Otomatik süreç başlatma
 • Zaman Aşımı kontrolü
 • Anlık Bilgilendirme
  • E-Posta desteği (Onay/Red)
  • Bildirim desteği
 • Yetkilendirme
  • Organizasyon grubu ve hiyerarşi tanımlaması
  • Yetki Devirleri
 • Rapor Desteği
  • Sayfa içeriğinden otomatik / özel rapor oluşturma
  • Özelleştirilmiş rapor oluşturma
 • İş Akış durumlarının izlenebilmesi
  • Genel durumu izleme (çalışan,iptal edilen iş akışları)
  • Çalışma sürelerini görüntüleme
  • Adım detaylarına erişim