Tanımlar > Kampanyalar > Liste Türleri seçeneği ile uygulama genelinde kullanılacak olan liste türleri tanımlanır. Tanımlanan liste türleri, Satış & Pazarlama > İşlem Listeleri > Liste Türü alanında görüntülenir. Ayrıca bu menü seçeneği ile tanımlanan tüm liste türleri, liste türü seçilebilen tüm kartlarda görüntülenir. (Firma kartları, Kişi kartları gibi)

Yeni bir liste türü tanımlamak için Liste Türleri ekranındaki Yeni Liste Türü  seçeneğine tıklanır.


Açılan Liste Türü ekranında listenin adı Tanım alanına yazılır.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan liste türleri, liste türü seçimi yapılan kart ve alanlarda görüntülenmez.